BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mesut YILMAZ
TASARIM BOYUTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİYLE ISI TRANSFERİNİN ANALİZİ VE OPTİMİZASYONU
 
Günümüz teknolojilerde enerji transferinin hem zaman hem de daha az enerji harcanarak aktarılması çok büyük önem arz etmektedir. Enerji türlerinden biri olan ısı enerjisini farklı geometrilerde farklı karakteristik özellik gösterdiğini araştırmak istedim. Elektrik, elektronik teknolojileri içerisinde yer alan bütün alanlar, bilgisayarların soğutulması, ısı değiştiriciler(eşanjör), evlerde ya da sanayide kullanılan buhar kazanları hepsi ve daha bir çok alanda karşımıza çıkan ısısın bir yerden hızlı bir şekilde transferi ya da tam tersine ısının korunması(örneğin; buzdolabı) bu araştırmanın önemini arttırmaktadır. Bu çalışmadaki temel amacımız farklı geometrilerde tasarlanmış olan kapalı ürünlerin boyutlarının değiştirilmesiyle ısı transferi üzerindeki etkisini ortaya koymak adına yapılan hesaplamaların ve buna bağlı olarak ortaya çıkan grafiği inceleyerek sonuçları yorumladım. Tasarımda kullanılan geometri modelleri olarak kübik, küresel ve silindirik olarak 3 farklı modelde farklı boyutlarda tasarladım. Her bir geometri modeli için başlangıç boyutu belirledim. Başlangıç modelinin üzerine boyutları liner olarak arttırarak 5 adımdan oluşan modelleme üzerine yapılan ısı transferi hesaplamalarından oluşan grafik bize ısı transferinin boyut değişimden kaynaklanan ısı transferindeki parabolik artışı bize göstermektedir. Koordinat sistemine göre düşünecek olursak X,Y,Z koordinatlarındaki lineer olarak değişirken ürünün yüzey alanındaki değişim ürünün her bir yüzey kenarının karesi ile değişimin parabolik olarak değiştiğini görmekteyiz. Sonuç olarak ortaya çıkan grafik üzerine bir değerlendirme yapmak gerekirse tasarlanan herhangi modelde maximum enerji verimliliği elde etmek için sadece ürünün yüzeylerini iyi bir şekilde yalıtılmasıyla beraber aynı zamanda tasarım boyutunun da ne kadar önem arz ettiğini sayısal verilerle göstermiş oluyoruz. ORCID NO: 0000-0001-8851-410X

Anahtar Kelimeler: Isı Transferi, Tasarım Parametrisi, Enerji Verimliliği 


Keywords: