BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe Öykü BERBEROĞLU
TEKSTİLDE EKOLOJİK BASKI YÖNTEMİYLE OLUŞTURULAN YÜZEYLERİN SERAMİK KARO YÜZEYLERİNDE YENİDEN YORUMLANMASI
 
Küresel ısınma ve kaynak tüketiminin artması sonucunda tekstilde doğa dostu üretim ve kişisel kullanım alanı oluşturma yöntemleri popülerliğini arttırmıştır. Bu bağlamda, ekolojik baskı son yıllarda kendini göstermeye başlamış olsa da yeterince bilinmemektedir. Hem ekolojik baskı tekniğinin tanınması hem de seramik karo için farklı yüzeyler oluşturmak amacıyla bu proje meydana gelmiştir. Daha önce tekstil yüzeylerinde ekolojik baskı ile oluşturulan desenlerin seramik karo yüzeylerde görülmemiş olması, bu projeyi öncelemektedir. Geleneksel seramik karo yüzey tasarımında uygulanan süreçlerin dışına çıkılması projenin yenilikçi bir yaklaşım benimsediğini göstermektedir. Bir duvar kaplama elemanı olarak kullanılan seramik karo yüzeyine ekolojik tekstil desenlerinin dijital baskısı alınmıştır. Çalışmanın tekstil tasarımı ve seramik karo üretimini içinde barındırması, projenin disiplinler arası birleştiriciliğini vurgulamaktadır. Çalışma kapsamında ekolojik baskı tekniği ile hazırlanmış yüzeylerin seramik karo yüzeylerine aktarılması vesilesiyle, seramik alanındaki kişilerce de ekolojik baskı tekniğinin bilinir hale gelebilmesi söz konusudur. Çalışma başlangıcında ekolojik baskı tekniğinin seramik alanında görülmemiş olması, sonuca gelindiğinde çalışmaya değer katacaktır. Doğanın korunması için sarf edilen gayretin son yıllarda fazlasıyla önem kazanmasından doğan ihtiyaca cevap niteliğinde bir çalışma ortaya çıkması hedeflenmiştir. Çalışmanın seramik alanında görünür hale gelmesiyle, tekstilde sürdürülebilir malzemelerin kullanımıyla tasarım yapan kişilerin çabalarına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Ortaya çıkacak ürünün piyasada görünür olması, ekolojik tasarım ve sürdürülebilir tasarım kapsamında verilen mücadelenin, farklı sektör ve sanat dallarında da kullanılabilir bir disiplin olduğunu kanıtlamak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Seramik, Tekstil Tasarımı, Ekolojik Baskı, Yüzey Tasarımı 


Keywords: