BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurten GÖKÇEK , Nabi Volkan GÜR
TINY HOUSE YAPILARINDA YAPI KABUĞUNA AİT BİRLEŞİM DETAYLARININ SUDAN KORUNMASINA İLİŞKİN DETAYLARIN İNCELENMESİ
 
21. yüzyıl mobil konutları (Tiny House), 1980’li yılların sonunda Amerika’ da ortaya çıkan 2008-2012 Küresel Ekonomik Krizi esnasında batı ülkelerinde gelişmeye başlayan; daha küçük metrekarelerde daha ekonomik ve çevreye daha az zarar veren yaşama biçimi sunan, müstakil minik konutlar diye de adlandırılan yeni nesil evlerdir. Bu evler diğer yapılar gibi yapısal bütünleyici elemanlara sahiptir. Yapı bünyesi ve kullanıcısı açısından önemli olan, bu elemanların içeride ve dışarıda su ile olan etkileşimidir. Su fiziksel ve kimyasal yapısından kaynaklı yapı kabuğunda zamanla nemlenme, ıslanma, küflenme, çatlama, metallerde ise korozyona neden olmaktadır. Bu da yapı elemanlarında ve yapı kabuğunda hasarlar meydana getirerek yapının faydalı ömrünü kısaltıp yapıya ve yapı kullanıcısının sağlığına zarar verebilmektedir. Bu çalışmanın amacı; yapı kabuğuna çeşitli sebeplerle etkiyen suyun yapıya ve kullanıcısına olumsuz etkisini önlemek, yapı kabuğunu suyun zararlı etkilerinden koruyarak yapı ömrünün uzamasını sağlamaktır. Yapılan literatür taraması sonucunda tiny house yapılarında yapı kabuğuna uygulanacak olan doğru su yalıtım sistemi, doğru malzeme seçimi ve yapı kabuğuna ait birleşim detaylarının doğru çözümüne ilişkin kriterler ve uygulamaların yapı ömrünü uzattığını ortaya koymuştur. Yapılan çalışmada Tiny house yapılarında yer alan çatı ve cephelerde birleşim detaylarının sudan korunumuna ilişkin gerekli tedbirler, uygulanan örnekler ile açıklanarak yapı kabuğunda kullanılacak olan su izolasyon yöntemleri, izolasyon malzemeleri ve birleşim detayları ele alınarak incelenmiştir. Çalışmada, etkili ve uzun ömürlü izolasyonunun nasıl olması gerektiği analiz edilerek örnekler ve öneriler üzerinden sunulmuştur. ORCID NO: 0009-0000-8783-7441

Anahtar Kelimeler: Tiny House, Su yalıtımı, Cephe birleşim detayları 


Keywords: