BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Celal KURŞUN, Furkan Cavit ÖNAL, Nazlı AKÇAMLI KAYA
TİTREŞİM ANALİZİ İLE SANTRİFÜJ POMPANIN ÜNİTESİNDEKİ RULMANLARDA ARIZA TESPİTİ VE HASAR ANALİZİ
 
Kâğıt endüstrisinde hayati bir rol oynayan kâğıt hamuru pompaları, üretim sürekliliği için kritik öneme sahiptir. Ancak, bu santrifüj pompaların zaman zaman verimsiz çalışması veya arızalanması, üretim süreçlerinde ciddi duraksamalara yol açabilir. Bu sorunları önceden tahmin ederek engellemek ve üretim kayıplarını minimize etmek için titreşim analizi, hayati bir öneme sahiptir. Bu analiz yöntemi, pompaların rulman ünitesindeki rulmanlarda meydana gelen sorunları tespit ederek, doğru zamanda ve doğru şekilde müdahale edilmesine olanak tanır. Böylece, bakım süreleri kısaltılarak ve yerinde teşhislerle üretim duruş süreleri azaltılarak, finansal anlamda önemli kazançlar elde edilebilir. Bu çalışma bağlamında, kâğıt endüstrisinde kullanılan kâğıt hamuru akışkanını transfer etmek için kullanılan santrifüj pompalardaki rulman arızası, titreşim analizi yöntemiyle incelenmiştir. Titreşim analizi sayesinde rulmanlardaki arızalar tespit edilmiş, arızaların sebepleri açıklanmıştır. Elde edilen sonuçlar, Optik Mikroskop, XRD, SEM, EDS ve sertlik analizleri ile karşılaştırılarak titreşim analizi sonuçları doğrulanmıştır. Bu doğrulama süreci sonucunda, makine duruş maliyetlerinin minimize edilmesi ve üretime büyük katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Bu çalışma ile kâğıt hamuru pompalarının verimliliğinin artırılması, üretim sürekliliğinin sağlanması ve maliyetlerin minimize edilmesi amaçlanmıştır. Özellikle, rulman arızalarının önceden tespit edilebilmesi, planlı bakımın yapılmasını sağlayarak üretimdeki kesintilerin önüne geçmekte ve dolaylı olarak finansal kazanç sağlamaktadır. Bu tür analizlerin kullanılması, endüstriyel süreçlerin güvenilirliğini ve verimliliğini artırarak, sektörde önemli adımların atılmasını sağlayabilir. ORCID NO: 0000-0002-9177-9675

Anahtar Kelimeler: Titreşim Analizi, Rulman Arızası, XRD, SEM, EDS, Sertlik Analiz 


Keywords: