BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşenur SUBAŞI, Erkan ÇELEBİ
TİTREŞİM AZALTAN KARTON BARİYERİN TASARIM SÜRECİNDE ÖN ANALİZLER
 
Yüksek hızlı trenlerin neden olduğu yer hareketleri, demiryolu güzergahındaki taşıma gücü düşük olan zeminlerde inşa edilen binalarda yaşayanların konforunu bozabilir, yapı elemanlarının servis ömrünü kısaltabilir ve titreşime duyarlı laboratuvar araçlarına zarar verebilir. Bu çalışmada, yüksek hızlı trenlerin ürettiği çevresel yüzey zemin titreşimini azaltmak için açık bir hendeğe alternatif olarak balsa ve oluklu mukavvadan yapılmış bir titreşim sönümleme kutusunun tasarım süreci anlatılmıştır. Açık hendek tipi dalga bariyerleri oldukça etkili bir titreşim soğurma performansı göstermekle birlikte; özellikle elverişsiz zeminlerde hendek çukurlarının iç yüzeylerinden desteklenmesini zorunlu kılan yanal stabilite problemine sahiptir. Bununla birlikte, bir istinat duvarı gibi yanal toprak basıncını karşılayabilen; ancak dalga iletim mekaniği açısından titreşim dalgalarına zeminden bariyere geçerken ortam değişikliğini hissettirmeyecek şekilde, aşırı sert olmayan, yani ince duvarlı ve düşük empedanslı bir malzeme kullanmak çok önemlidir. Bu amaçla, titreşim sönümleme kutusunu tasarlamak için bir dizi küçük ölçekli test modeli üretilmiştir. Bariyer modellerinin iskeleti yüksek mukavemeti nedeniyle balsadan, dış yüzeyleri ise düşük empedansı nedeniyle oluklu mukavvadan yapılmıştır. Test modellerinin dayanımları ve üst plak orta nokta yer değiştirmeleri, üç nokta eğme testleri ile belirlenmiştir. Laboratuvar deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak SAP2000 yazılımıyla model doğrulama çalışması yapılmıştır. Deneysel ve nümerik analizlerin karşılaştırılması yapılarak; bariyerin yanal toprak basıncını karşılayabilmesi için ortogonal bir ızgara sistemi ile tasarlanması gerektiği sonucuna varılmış, iç iskeletin örgü tipine karar verilmiştir. ORCID NO: 0000-0002-2884-6468

Anahtar Kelimeler: Zemin Titreşimi, Dalga Bariyeri, Balsa, Mukavva 


Keywords: