BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra ŞİMŞEK, Candan ÇINAR ÇITAK
TÜRKİYE’DE BIM DESTEKLİ KAMU UYGULAMALARINDA BİLGİ GEREKSİNİMLERİNİN KARŞILANMASINA DAİR İNCELEME
 
İnşaat sektörü karmaşık iş ve ilişkilere dayanan çok paydaşlı ve parçalı iş süreci içeren bir sektördür. Son yıllarda inşaat uygulamalarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için tüm paydaşların proje safhasında birlikte çalışmasına dayanan entegre proje tabanlı çalışmalara ilgi artmıştır. Bunun için de projede bilgi ve veri paylaşımının tüm kullanıcıların proje safhalarında birlikte rol oynadığı eş zamanlı bir sistem olarak literatürde en uygun metot olarak Yapı Bilgi Modellemesi (Building Information Modeling-BIM) kullanımıyla bilgi ve veri paylaşımının sağlanması önerilmektedir. Bununla birlikte inşaat endüstrisinde bilginin yönetimi ve karmaşıklığın giderilmesi için ve bir tesisin inşası ile işletmesi için tüm bilgi sürecini kapsayan bir yazılım paketi sunulmuş olsa da bu yalnızca bilgi alışverişi ve birlikte çalışabilirlik için gerekli standartların geliştirilmesi ve yönetilmesi ile mümkün olabilir. Literatürde BIM kullanımında bilginin yönetilmesi ve planlanması için yapılan çalışmaların genellikle, BIM’i bir yazılım kullanımına indirgediği, gerekli sistematik yaklaşımın vurgulanmadığı görülmektedir. Bunun için BIM’in uygulanmasında etkili bir bilgi yönetimi sürecinin yürütülmesi BIM kullanımında uyum süreci için kuruluşun stratejisi ve kuruluş içindeki iş süreçlerinin de entegre edilmesi gerekmektedir. Türkiye’de bu konuda kamu ve özel sektörün son yıllarda yoğun bir şekilde BIM kullanımına adapte olmaya çalıştığı görülse de ilgili iş süreçlerinin dönüşümünde zorluklar yaşandığı ve belirli bir standardizasyonun henüz yerleşmediği görülmektedir. Bu kapsamda, BIM kullanımının erken aşamasında projenin sürecinin tasarlanması için planlanmasını gerçekleştiren ihale ve hazırlık sürecinde bilgi yönetim çerçevesine dair bir inceleme yapılarak, Türkiye’de kamu çalışmalarında BIM kullanımında, bilgi yönetiminin uygulanması ve daha verimli bir BIM kullanım süreci için bilgi gereksinimlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. ORCID NO: 0009-0004-5408-0808

Anahtar Kelimeler: Yapı Bilgi Modellemesi, BIM, Bilgi Yönetimi, Bilgi Gereksinimleri 


Keywords: