BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gürkan KASAP, Samet ÇINAR
ÜRÜN KALİTE KONTROLÜNDE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ GÖRÜNTÜ İŞLEME SİSTEMLERİ
 
Dünya üzerinde ürün ve üretim ihtiyaçları hızla artış göstermektedir. Üretimin olduğu her alanda üretilen ürünleri müşteriye kaliteli bir biçimde sunmak, üreticileri zaman zaman zorlayabilmektedir. Bu noktada kalitenin kontrolü ve takibi büyük bir önem taşır. Burada devreye kalite kontrol süreçleri girer. Ürün kalite kontrolü, üretim süreçlerinde hataları tespit etmek, kaliteyi artırmak ve nihai ürünlerin belirlenen standartlara uygunluğunu sağlamak için kullanılan kritik bir süreçtir. Bu süreçte kontrol noktalarını ve burada çalışan operatör sayılarını artırmak ya da fazla mesai yapmak, müşteriye hatalı parça gitmemesini sağlama konusunda bir çözüm olmamıştır. Bunların neticesinde nihai ürün son kullanıcısına zamanında ve doğru bir şekilde teslim edilemediğinden kalite, bazı robot mekanizmaları ile yönetilmeye başlanmıştır. Bunlardan bir tanesi “Yapay Zekâ Destekli Kameralı Kontrol Sistemleri’dir. Yapay zekâ destekli kameralı kontrol sistemleri, kalitenin kontrolünde hata tespitinin doğruluğu ve hızı konusunda işletmelere büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada görüntü işleme sistemimizin insan gücüne oranla kalitenin tespit hızı, tespitin doğruluğu ve hata sebeplerinin analizlerinin yapılması açısından çok daha verimli olması hedeflenmiştir. Hedef doğrultusunda, yapılan çalışmalara yönelik 5 aylık sürecin sonunda, görüntü işleme sistemi insan gücüne oranla ortalama 4-5 kat daha hızlı çalışıp hata analizi doğrultusunda daha doğru ve noktasal sonuçlar vermiştir. Mevcut sistemi, gelecekte besleme hattını iyileştirerek insan gücüne olan oranını 12-15 kat seviyelerine çıkabileceği gözlemlenmiş ve konu ile ilgili gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kameralı Kontrol, Yapay Zekâ, Kalite Kontrol, Otomotiv, Akıllı Fabrika 


Keywords: