BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elanur OZUN
YAKIT ŞARTLANDIRMASININ TERMOPLASTİK/METAL YAPIŞTIRMA BAĞLANTILARININ MEKANİK PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
 
Yapıştırıcılar birçok önemli endüstriyel sektör uygulamalarında sunduğu hafiflik, farklı malzemelerin birleştirilmesini mümkün kılması, delik delme gibi yerel gerilim konsantrasyonlarına sebebiyet vermemesi ve dolayısıyla mekanik bağlantılara göre daha homojen yük dağılımı sağlaması, kompozit malzemelerde fiber katmanına zarar vermemesi gibi yapıya faydalı özellikler katmaktadır. Hem metalik hem de polimerik malzemelerin minimum ağırlıkla birleştirilmesi için en etkili birleştirme yöntemi yapıştırma bağlantıları olarak görülmektedir. Özellikle farklı malzemelerin birleştirilmesi işlemlerinde uygun yapıştırıcı seçimi oldukça önemli bir husustur. Zira yapıştırma bağlantısını oluşturan adherend malzemelerin her birinin yapıştırıcı malzemeyle uyum göstermesi gerekmekte olup bu bağlamda güçlü bağlar oluşturacak arayüz bölgesi oluşturulmalıdır. Öte yandan, yapıştırma bağlantılarının en büyük dezavantajlarından biri çevresel koşullara karşı duyarlı olmalarıdır. Bu sebeple yapıştırma bağlantılarının mekanik performansları açısından çevresel koşullar altındaki davranışları önem arz etmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada, kumaş takviyeli termoplastik poliüretan ve AA6062 alüminyum alaşımı malzemeler elastomer esaslı bir yapıştırıcıyla birleştirilmiş ve yapışma performansının incelenmesi amacıyla ISO 8510-2’ye göre soyulma testleri gerçekleştirilmiştir. Soyulma testi sonuçlarına göre ortalama maksimum yük 59,08 N olarak tespit edilirken yapıştırma bağlantılarının tokluk değeri 3665,24 Nmm olarak hesaplanmıştır. Ek olarak, yapıştırma bağlantılarının yakıt maruziyeti sonrasında mekanik davranışını tespit etmek amacıyla bağlantılar 72 saat boyunca dizel yakıtına maruz bırakılmıştır. Dizel maruziyeti sonrasında yapıştırma bağlantılarının maksimum yük değerinde %23,71 oranında bir azalma gözlemlenirken tokluk değerinde %33,64 oranında bir düşüş tespit edilmiştir. Soyulma testleri sonrasında hasar yüzeylerinden alınan görüntülerle mekanik test sonuçları desteklenmiştir. ORCID NO: 0000-0001-5937-3221

Anahtar Kelimeler: Çevresel şartlandırma, hasar analizi, soyulma testi, yapıştırma bağlantısı 


Keywords: