BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Berfin YILMAZ, Nazlı Nisa GÜNEY
YAPILARDA KULLANILAN SÜRDÜRÜLEBİLİR YALITIM MALZEMELERİ
 
Dünyada yaşanan enerji krizleriyle beraber ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı çevre, ekonomi ve toplumun birbirini desteklemesini, aralarında dengenin sağlanmasını ve birbirlerine uyumlu bir şekilde gelişmesini amaçlar. Bu amaç doğrultusunda, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynakları kullanırken, doğayı tahrip etmemeyi ve gelecek kuşaklara yeterli miktarda doğal kaynak bırakmayı hedefler. Sürdürülebilirlik kavramı günümüzde birçok alanla ilişkilendirilmiştir. Mimarlıkta ise tasarım ve yapım süreçlerinde önemli bir etken haline gelmiştir. Tasarım süreçlerine yapının sürdürülebilir olmasını sağlamak için bazı özel kararlar alınmaktayken inşa sürecinde ise yapım yönetiminde farklı teknikler uygulanmaktadır. Yapı bileşenlerinin tasarım kararlarında gözetilen sürdürülebilirlik kavramına sadece enerji tüketimi bağlamında yapı alt sistemlerinde değil, yapıyı oluşturan strüktürün, iç ve dış duvarların katmanlarında da rastlanmaktadır. Buna göre, duvarın yalıtım katmanının da yapının sürdürülebilirliği bağlamında incelenmesi ve bu katmanda yalıtım amaçlı kullanılan malzemelerin yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir olması önemlidir. Her üretim sürecinde olduğu gibi, yalıtım malzemelerinin üretim süreçlerinde de enerji tüketimi ve atık madde salınımı gerçekleşmektedir. Yalıtım malzemelerinin çevresel analizleri ile sürdürülebilirlik özellikleri öğrenilebilmektedir. Sürdürülebilir olmayan yalıtım malzemelerinin yanı sıra sürdürülebilir olanların da varlığı görülmektedir. Çalışmada yapılarda yalıtım amaçlı kullanıma uygun olan sürdürülebilir malzemeler irdelenecektir. Çalışma literatür taraması yöntemi ile yapılmış olup üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde sürdürülebilirlik, ikinci bölümde yapılarda yalıtım kavramı, son bölümde ise sürdürülebilir yalıtım malzemeleri anlatılacaktır. Yalıtım malzemelerinin çevresel analizleri ve sürdürülebilirlik özelliklerinin incelenmesi, sürdürülebilir yapılar ve çevre konulu sorunlara çözüm üretme bağlamında önemlidir çünkü yeni teknolojilerin gelişimine ya da gelişimin yönünün değiştirilmesine yardımcı olabileceği söylenebilir. ORCID NO: 0000-0002-8326-8699

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Yalıtım, Sürdürülebilir Malzemeler 


Keywords: