BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cansu BARLAS, Murat MANDIRACI
YATAY VE DİKEY YÜKSEK BASINÇLI PRESLERDE AĞIRLIK TABLASI SİSTEMİNİN YENİDEN GELİŞTİRİLMESİ
 
Seramik Sağlık gereçleri sektöründe üretilen yatak ve dikey çalışan yüksek basınç döküm preslerinde, ağırlık tablası olarak tabir edilen ve kalıpların bağlandığı tablalar, birbirine geçme yöntemi ile kaynatılan ve sonrasında işlenen “ Kaburgalı Sistem” olarak tabir edilen yöntem ile üretilmektedirler. Bunun sebebi ise yüksek döküm basınçlarında istenilen dirençleri göstermesidir. Bu preslerde kullanılan kalıplar reçine malzemesinden yapılmaktadır, her üreticinin farklı reçetesi olsa da tüm kalıpların esneklikleri neredeyse birbiri ile aynıdır. İmal edilen tablaların, dirençleri kalıpların esnekliğinin üzerine çıkmamalıdır. Bu esnekliğe bağlı olarak imal edilen tablalarında dayanım kriterleri artmaktadır, kalıp kapatılıp içine döküm basıncı uygulandığında maksimum 2mm esneme payları vardır, bu esneme miktarının üzerine çıkılırsa kalıpların kırılma riski artar ve içine uygulanan sıvı malzemenin kalıp dışına sızma olasılığı artar. Kalıbın oluşturulduğu reçine malzemesi pahalı bir malzeme olduğu için ve yapım süreci uzun olduğu için kalıp fiyatları oldukça yüksektir, yukarıdaki iki riske elimine etmek için, bu tip makinaların ilk üretimleri endüstride dirençleri en yüksek olan kaburgalı tabla sistem ile üretilmişlerdir. Kaburgalı sistemler sırasıyla şu şekilde üretilirler; öncelikle malzeme kalınlığına göre lazer ya da plazma tezgahlarda kesilir ,temizlikleri yapılır mekanik olarak sıkı geçme ile pres altında birleştirilir , kaynatılır , normalize edilir ve CNC tezgahlarda işlenirler. Bu üretim metodu analiz yapılmayan , daha çok tecrübeye dayalı üretim yapılan işletmeler tarafından tercih edilmektedir. Makinalar sonuç olarak çalışmaktadır ama gereksiz malzeme maliyeti ve işçilik ödenmektedir , doğru hesaplama ve analizler ile kaburgalı sistem yerine uygun kalınlıkta malzemeler kullanılabilir ve yukarıda sayılan tüm maliyetlerden kaçınılabilir. Yeni çıkan analiz programları sayesinde endüstride neredeyse üretilen tüm makinaların dayanım analizleri yapılır hale gelinmiştir , bu sayede doğru malzemeler ve kalınlıkları seçilerek makinalar üretilmekte, yüksek malzeme maliyetlerinden ya da yanlış seçim kaynaklı hatalardan kaçınılır hale gelinmiştir. Bu programlar sayesinde makine fiyatlarından da kazanç sağlanabilmektedir. ORCID NO: 0000-0002-6202-8274, 0000-0003-0753-8631

Anahtar Kelimeler: Vitrifiye, Seramik Üretimi , Pres , Ağırlık Tablası, Pres Tablası 


Keywords: