BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kasım OVACIK, Bülent KURT
YENİ NESİL SFERO DÖKME DEMİR KULLANILARAK ÜRETİLEN ARAÇ PORYASININ MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Bu çalışmada, otomotivde sektöründe kullanılan ve porya olarak adlandırılan parçanın küresel rekabet ve ürün kalitesini artırmak için, malzeme olarak eski nesil küresel grafitli dökme demir yerine yeni nesil küresel grafitli dökme demirden imal edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Standartlara uygun yeni nesil sfero dökme demir malzemeden porya üretimini gerçekleştirebilmek için oluşturulan üç farklı kimyasal kompozisyonla ayrı ayrı döküm denemesi yapıldı. Üç farklı kimyasal kompozisyonlardan üretilen malzemeler üretimin uygunluğunu doğrulamak ve test etmek için sertliklerine, spektrometre analizlerine, çekme test sonuçlarına ve mikro yapılarına bakıldı. Test sonuçları karşılaştırılarak yeni nesil sfero dökme demir standartlarını en iyi şekilde karşılayan kimyasal kompozisyon ile porya dökümü yapıldı. Poryaların dökümü tamamlandıktan sonra her birinin imalat süreçleri, imalat sarfiyatları takip edilerek karşılaştırılma yapılabilinmesi için incelendi. İmalatı biten ve montaja hazır haldeki poryalardan alınan numuneler üzerinden sertlik, çekme testi, kimyasal analiz ve mikroyapı analizi yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, yeni nesil sfero dökme demir malzemenin iç yapısının homojenliği sayesinde taşlama ve talaşlı imalat gibi proseslerde çok daha iyi sonuçlar verdiği görüldü. Mekanik testler sonucunda ise yeni nesil sfero dökme demir, eski nesil sfero dökme demire göre çok daha üstün uzama ve akma dayanımı sergilediği ve bu sayede porya gibi kalın kesitli parçalarda parça kesitinin küçültülebileceğine ve maliyetin sarfiyat oranında düşürülebileceği sonucuna varıldı. ORCID NO: 0000-0003-0560-2265

Anahtar Kelimeler: Katı çözelti sertleşmesi, Ferritik mikroyapı, Araç poryası, Akma dayanımı 


Keywords: