BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe TOSUN, Uğur S. SELAMOĞULLARI
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞINA SAHİP EVLERDE SİSTEM ANALİZİ İÇİN EVSEL YÜK PROFİLLERİNİN ÜRETİLMESİ
 
Gelişen teknoloji ve dünya nüfusundaki artış ile birlikte elektrik enerjisine olan talebin sürekli olarak arttığı gözlemlenmektedir. Fosil yakıtlar elektrik enerjisini üretimi için en çok kullanılan kaynak olmasına rağmen rezervlerin giderek tükenmesi ve fosil yakıtların çevreye olan olumsuz etkileri, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi zorunlu kılmıştır. Bunun sonucunda yenilenebilir enerji sistemlerinin evsel uygulamalarda kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Bu tür sistemlerin analizi için evsel yük profilinin doğru bir şekilde modellenmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada, farklı evsel yük profillerinin üretilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla bir anket çalışması tasarlanmış ve yapılmıştır. Toplam 28 sorudan oluşan anket çalışmasında bir evde bulunan elektrikli cihazlar, elektrikli cihazların kullanım günleri ve çoğunlukla kullanıldıkları zaman aralıkları, elektrikli cihazların ortalama kullanım süreleri, kullanıcıların talep yönetimi uygulamalarına katılım isteği, kullanıcıların elektrik fatura bilgileri, kullanılan elektrik tarifesi, kullanıcıların çalışma durumu, vb. gibi konularda bilgi toplanmıştır. Anket çalışmasında giderek yaygınlaşan yeni tip ev yükleri (air fryer, led aydınlatma, kahve makinesi, saç düzleştirici vb.) de dikkate alınmıştır. Gelişen teknoloji ile gelen enerji verimliliğini dikkate alarak yük profillerin oluşturulmasında yaygın kullanılan evsel yüklere ait güncel tüketim verileri dikkate alınmıştır. Anket verilerinin analizi sonucunda mevsimsel (yaz, kış) ve çalışan/çalışmayan aile yapısına göre farklı yük profilleri elde edilmiştir. Elde edilen yük profilleri yenilenebilir enerji kaynağına sahip evlerde batarya boyutlandırma, talep yönetimi, vb. sistem analizi çalışmaları için gerçeğe yakın dinamik evsel yük profilleri üretmek için kullanılabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Evsel Yük Profili, Elektrik Tüketimi, Hibrit Enerji Sistemleri, Yenilenebilir Enerji 


Keywords: