BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Asena AK
YEŞİL KONFOR: KULLANICI VE TASARIM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERSPEKTİFİYLE OTEL TASARIMININ YENİDEN DÜŞÜNÜLMESİ
 
Otel tasarımındaki sürdürülebilirlik kavramı, son yıllarda küresel düzeyde belirgin bir önem kazanarak otel endüstrisindeki tasarım anlayışını temelden değiştirmeye yönelik bir eğilim göstermektedir. Bu bildiri, sürdürülebilir tasarımın otel endüstrisindeki hayati rolünü, özellikle kullanıcı ve tasarım odaklı bir perspektiften ele alarak daha ayrıntılı bir şekilde açıklamayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir otel tasarımı, ilk olarak konukların konforunu ve memnuniyetini göz önünde bulundurmalıdır. Enerji verimliliği, doğal ışık kullanımı, sürdürülebilir malzeme seçimleri ve akıllı otomasyon sistemleri gibi unsurlar, konuk deneyimini geliştirirken aynı zamanda enerji tasarrufuna katkı sağlar. Bu tasarım unsurları, konuk memnuniyetini en üst düzeye çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda otellerin çevresel etkilerini azaltma konusunda önemli bir role sahiptir. Sürdürülebilir otel tasarımında estetik ve işlevsellik, tasarımın temelini oluşturmalıdır. Yerel malzemelerin kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu ve atık yönetimi stratejileri, otellerin çevresel etkilerini minimumda tutarken aynı zamanda yerel kültür ve doğa ile uyumlu tasarımlar ortaya çıkarmaktadır. Yerel malzemeler, sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda otelin kimliğini güçlendirir ve yerel ekonomiye katkıda bulunur. Bu malzemelerin kullanımı, otelin çevresiyle uyum içinde olmasını sağlarken aynı zamanda yerel zanaatkârları destekleyerek sürdürülebilir bir döngü oluşturur. Yeşil alanların ve açık alanların artırılması da sürdürülebilir otel tasarımının önemli bir parçasıdır. Bitki örtüsünün artırılması, sadece estetik bir değer katmakla kalmaz, aynı zamanda otelin çevresel etkilerini azaltır. Açık alanlar, konuklara dinlenme ve etkileşim için keyifli mekanlar sunarken doğal aydınlatma ve doğal havalandırmayı teşvik eder, bu da enerji tasarrufuna katkı sağlar. Bu bildiri, sürdürülebilir tasarımın otel endüstrisindeki rolünü, özellikle kullanıcı ve tasarım odaklı bir perspektiften anlatarak, sürdürülebilirlik kavramının otel tasarımındaki kritik önemini vurgulamayı amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, otel tasarımında daha bilinçli, etkili ve çevresel olarak sorumlu stratejilerin benimsenmesine katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Tasarım, Otel Tasarımı, İç Mimari 


Keywords: