BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muhammed GÜMÜŞ
YÜKLEME HIZININ GEOPOLİMER BETONLARIN EĞİLME DAVRANIŞINA ETKİSİNİN KIRILMA MEKANİĞİ PARAMETRELERİ İLE İNCELENMESİ
 
Geleneksel çimento katkılı betonlarda yükleme hızının sertleşmiş betonun mekanik davranışına etkisi yıllardır araştırılan bir konu olmuştur. Bunun sebebi, yapı malzemelerinin uygulanan dış yüklerin hızına göre farklı davranış türleri göstermesidir. Ancak çevresel kaygılardan dolayı çimento katkılı betonlara alternatif olarak ortaya çıkan ve çevreci bir yapı malzemesi olan geopolimer betonlarda yükleme hızının davranışa etkisi tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada, yükleme hızının geopolimer betonların kırılma parametrelerine etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Deneysel çalışmada 100x100x400 mm3 boyutlarında 4 adet geopolimer beton kiriş numunesi üretilmiş ve üç noktalı yükleme düzeneği kullanılarak test edilmiştir. Numune üretimde aynı beton karışım oranları kullanılmıştır. Karışımlarda alüminyum silikat kaynağı olarak öğütülmüş yüksek fırın cürufu kullanılırken, alkali solüsyonu olarak sodyum hidroksit ve sodyum silikat karışımı kullanılmıştır. Çalışmada kırılma parametreleri incelendiğinden, deneylerden önce numunelere merkezinden 3 cm çentik açılmıştır. Her numune farklı statik yükleme hızları ile test edilmiştir. Deneylerde kullanılan yükleme hızları 0.075, 0.15, 0.30 ve 0.60 mm/dakika olarak ayarlanmıştır. Numune üzerine uygulanan yükler yük hücresi yardımıyla belirlenirken, deney boyunca gelişen çatlak ilerlemesi ve numune deformasyonları dijital görüntü korelasyon metodu kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen deneysel yük - düşey deplasman davranışı kırılma enerjisi ve kırılma tokluğu açısından irdelenmiştir. Çalışmada ayrıca yükleme hızının deneysel çatlak uzunluklarına etkisi de araştırılmıştır. Elde edilen veriler, yükleme hızının geopolimer betonların kırılma karakteristikleri üzerinde etkili bir parametre olabileceğini ortaya çıkarmıştır. ORCID NO: 0000-0002-7380-0098

Anahtar Kelimeler: Yükleme hızı, Geopolimer beton, Dijital görüntü korelasyonu, Kırılma enerjisi, Kırılma tokluğu 


Keywords: