SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Burak Beyazt UYSAL, Mustafa AYDIN
 


Keywords:ARMATR SEKTRNDE EKLEMEL MALAT YNTEMLERNN TASARIM FMEA SRELERNE ETKS
 
Eklemeli ya da katmanl imalat olarak bilinen 3D bask sreci, rnn katman katman ina edildii bir imalat yntemidir. Bu yntemde geleneksel imalat yntemlerinden farkl olarak kesme, tala kaldrma, delik delme, apak vb. gibi ilemler yaplmadan retim gerekletirilir. Su armatrleri hayatmzn her alannda kullandmz halk dilinde daha ok musluk ya da batarya olarak anlan ebeke, tank vb. gibi bir kaynaktan gelen suyun akn kontrol etmek ve ynlendirmek amacyla tasarlanm rnlerdir. Bu rnlerin retiminde yaygn olarak metal alam hammaddeler kullanlmaktadr. retim yntemi olarak tasarlanan armatr gvdeleri iin dkm ya da pres kalplar hazrlanr. Kalp imalat, masrafl ve oluabilecek hatalarn geri dnnn zor olduu bir safhadr. Tasarm FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), bir rnn veya sistemin tasarm aamasnda olas hata modlarn ve bu hatalarn olas etkilerini deerlendiren bir sistem analizi yntemidir. Bu yntemin temel amac, tasarm srecindeki potansiyel riskleri belirlemek, snflandrmak ve bu risklere uygun dzeltici ve nleyici tedbirleri almak ya da uygulamak olarak zetlenebilir. Eklemeli imalat, kalp imalat yaplmadan kalptan kacak gvde parasnn birebir prototipinin ok ksa bir srede yaplmasna olanak salamaktadr. Yaplan prototip 3D bask zerinden tasarmsal ya da fonksiyonel olarak rn hakknda deerlendirmeler, testler yaplabilmektedir. Bu almada eklemeli imalat yntemlerinin tasarm FMEA srelerine etkisi, uygulamalar, avantajlar-dezavantajlar ve nemi incelenmitir. ORCID NO: 0000-0002-3676-6476

Anahtar Kelimeler: Eklemeli malat, Armatr, Fmea, Tasarm