SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Esra ZDEMR, kriye YKSEL FLZ, Burcu YILMAZ
 


Keywords:DENM ATIKLARINDAN LER DNM AKSESUAR TASARIMI
 
Tekstil rnlerinin hem tasarm hem de retimi aamalarnda sfr atk yaklam srdrlebilirlik iin nemli hale gelmitir. Sfr atn tam anlamyla salanabilmesi ise be (5) admda mmkn olmaktadr. Bu 5 adm, 5R yaklam olarak da adlandrlmaktadr. 5R; Refuse (Reddet), Reduce (Azalt), Reuse (Yeniden Kullan), Rot (Kompost Yap) ve Recycle (Geri Dntr) olarak sralanr. Bu admlarn ilk , yani reddet, azalt ve yeniden kullan, tketicilerin benimseyecei yaam tarzyla yakndan ilgilidir. Son iki adm, yani kompost yap ve geri dntr, ise retimde doal kaynaklarn uzun sre kullanm, yeniden deerlendirilmesi ve dntrlmesiyle ilikilidir. Geri dnm admnda, dntrlecek malzemeler farkllk gsterdii iin geri dnme ek olarak upcycle (ileri dnm) ve downcycle (aa dnm) kavramlar ortaya kmtr. Tasarm srelerinde 5Ryi oluturan admlarn biri veya birka beraberce kullanlarak srdrlebilir tekstiller ortaya konabilmektedir. Bu almada kullan at yaklamnn dnda bir sistem gelitirerek iselletirmek, yeniden kullanma ve yeni form verme anlayyla farkl yaklamlar yaygnlatrmak amacyla denim atklarnn ve firelerinin kullanlmasyla ileri dnm tekstil aksesuarlar tasarlanmtr. Tasarmlar oluturulurken, doamz ve gezegenimiz zerindeki olumsuz etkilerin azaltlmas ve evre duyarllna nclk etmek zerine younlalmtr. Bunun iin sevgi, g, doruluk, ans ve yaamn sembol olarak gl, nazar boncuu ve ty olmak zere nesne belirlenmi, denim atk ve firelerinden ekolojik, katma deeri yksek ileri dnm aksesuarlar tasarlanmtr. leri dnm aksesuar tasarmlarla, retim srecinde nemli miktarlarda hammadde kazanc salanaca aktr. Sz konusu aksesuarlarn tasarm nitelikleri tekstil giysileriyle kolay kombinlenebilir olmalaryla arttrlmtr. ORCID NO: 0009-0008-7854-5736

Anahtar Kelimeler: denim, ileri dnm, srdrlebilirlik, aksesuar tasarm