SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Esma KORKMAZ, Semra AVU, Adnan Fatih DADELEN
 


Keywords:GIDA LE TEMAS EDEN SLKON MALZEMELERN RSKLERNN VE UUCU BLEEN ERNN BELRLENMES
 
Gda ile temas eden malzemelerden geen kalntlar gda gvenlii, insan sal ve gdann organoleptik zellikleri zerinde etkilidir. retim srasnda kullanlan zclerin yan sra polimer bozunma rnleri, aromatik uucu bileikler, antioksidanlar, antimikrobiyaller, kastl olarak eklenen maddeler (IAS), kastsz olarak eklenen maddeler (NIAS), monomerler, oligomerler ve nanopartikller gdaya geebilmektedir. Silikon kauuk, esnek, yapkan olmayan bir yzeye ve yksek scaklk ve yksek basn direncine sahiptir. Bu nedenle piirme kalplar, ddkl tencere contalar, biberon emzikleri, emzikler, pipetler, contalar, gda ambalajlar, sofra ve frn gereleri gibi gdayla temas eden malzemelerde yaygn olarak kullanlmaktadr. Silikon kauuk, siloksan molekllerinin apraz balama ajan ile polimerizasyonu ve krlenmesi ile elde edilmekte fakat bu aamada polimerizasyon prosesinin reaksiyon yan rnleri olarak oligodimetilsiloksanlar ortaya kabilmektedir. Yksek ve dk scaklk, mikrodalgada kullanm ve tekrarl kullanm gibi koullar silikon kauuk piirme kalplarnn zelliklerini etkilemekte ve kimyasallarn zellikle de silikon oligomerlerin gdaya migrasyonuna neden olabilmektedir. Almanyada gerekletirilen bir almada piyasadan alnan silikon kauuk numunelerin yaklak yzde yirmisinin yasal limit olan %0,5'in (a/a) zerinde uucu madde ierdii gzlemlenmitir. Bu almada az (mukoza) ve gda ile temas etmesi amalanan silikon esasl malzemelerden uucu bileiklerin salnmnn tespit edilmesine ynelik yntem ile ilgili yaplan almalara ve silikon malzemelerden kaynaklanabilecek risklere yer verilmitir. Son yllarda silikon kauuk piirme kalplarna ynelik bir talep art vardr. Bu balamda karlalabilecek risklerin ngrlebilmesi adna bu konu ile ilgili yaplacak aratrmalarn nemi vurgulanmtr. ORCID NO: 0000-0003-2751-1997, 0000-0002-7927-5124, 0000-0002-6777-273X

Anahtar Kelimeler: Silikon Kauuk, Uucu Bileenler, Gda ile Temas Eden Silikon Malzemeler, Migrasyon