SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Erturul MEM, Hasan KASIM
 


Keywords:METAL YZEY LEM PROSESLERNN NCELENMES: FOSFAT KAPLAMA UYGULAMALARININ KOROZYON DRENCNE ETKS
 
Gemiten itibaren gnmze gelen srete, tm endstriyel alanlarda, zellikle de otomotiv sektrnde metal kullanm git gide artmaktadr. Bu duruma bal olarak metal malzemelerin korunmas ve kullanm mrnn uzatlmasna ynelik aratrmalar da nem arz etmektedir. Metal malzemelerin kullanm mrne negatif etki eden en byk problem korozyondur. Korozyonun sebep olduu malzeme/zaman/i gc kaybn ortadan kaldrmak iin uygulanan yntemlerin en bilineni metal kaplama ilemidir. Fosfatlama, metal malzemelerin n ilem proseslerinde olduka yaygn ekilde kullanlmaktadr. Operasyon hz, ok iyi korozyon direnci, ekonomik olmas, yapma ve yalama zelliklerinin iyi olmas fosfat kaplamann zellikle otomotiv sektrnde yaygn olarak tercih edilmesinin balca sebeplerindendir. Fosfat kaplamann gerekleme aamas, alt kristal yzey oluumu ile balamaktadr. Fosfat kristalleri oluan bu alt yzeyde hzla oluur ve kristal says artan sre ile birlikte sabitlenmektedir. Oluan kristallerin yapsn etkileyen faktrler; yzey n hazrlk yntemi, banyo scaklk ve bileimi gibi etkenlerdir. Bu almada, hava sspansiyon sistemlerinin temel yap elemanlarndan olan metal alt/st tas malzemelerinin yzey ilem prosesleri incelenmi olup, fosfat kaplama uygulamasnn metal malzeme zerindeki korozyon oluumuna etkisi, ASTM B117 standard uyarnca tuz sisi testi ile belirlenmitir. Elde edilen sonulara istinaden, fosfat kaplama uygulamasnn yaplmad yzey ilem prosesinde, ya boya uygulamas sonras test edilen metal alt/st tas malzemesinde 720 saat sonunda krmz pas oluumu gzlenirken; fosfat kaplama adm ile birlikte gerekletirilen ya boya uygulamas sonunda metal alt/st tas malzemede, ayn test koullar altnda krmz pas oluumuna rastlanmamtr. ORCID NO: 0000-0002-9134-4030, 0000-0002-3024-5207

Anahtar Kelimeler: Fosfat, Alt/st Tas, Korozyon, Tuz Sisi, Hava Sspansiyon