SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Anl KAPAN, smet OUZLAR, Umut Alper TEKN, Aye NC, Fatma TRKARSLAN
 


Keywords:OLUKLU MUKAVVA LEVHA RETM PROSES OPTMZASYONU LE NASTA FORMLASYONLARININ YLETRLMES
 
Bu aratrmada, oluklu mukavva retim srecinin ayrntl revizyonu gerekletirilerek mevcut makine parkurunun ileyii detayl bir ekilde analiz edilmitir. Analiz srecinde, sre iinde ortaya kan zaman kayb, skarta oranlar, igc kullanm ve enerji tketimi kayplar titizlikle deerlendirilmitir. Bu kayplarn ekonomik faydaya dntrlmesiyle birlikte, projenin ulusal ve evresel dzeyde ekonomik katma deer salamay amalamaktadr. Oluklu mukavva retim srecinde kullanlan yntemlerin, kimyasallarn, kalite standartlarnn ve mteri gereksinimlerinin en st dzeye karlmas, zellikle farkl sektrlere hizmet veren oluklu mukavva fabrikalar iin vazgeilmez bir gereklilik arz etmektedir. Bu balamda, her bir birim zaman kaybnn, oluklu mukavvann evre dostu malzeme zelliini olumsuz etkiledii gz nne alnarak niasta ve planlama prosesleri detayl bir ekilde incelenmi ve ortak bir zm noktasna ulalmas amalanmtr. Bu alma ayrca, oluklu mukavva sektrndeki teknolojik gelimeleri ve pazar trendlerini de dikkate almaktadr. Son dnemdeki inovasyonlar, mteri taleplerindeki deiiklikler ve srdrlebilirlik odakl beklentiler, retim srecindeki iyiletirmelerin yan sra sektrde rekabet avantaj salamak adna stratejik ynelimlere de odaklanmtr. Bu kapsamda, planlamann oluklu mukavvaya aktard i sralamasndaki kriterlerin optimize edilmesi, oluklu mukavva retimi srasndaki kat ve dalga deiimlerinin optimize edilmesi ve oluklu makinesinin toplam ekipman verimliliinin artrlmas iin stratejik yaklamlar benimsenmitir. Bu stratejilerin baaryla uygulanmasyla, oluklu mukavva retim srecinin etkinlii artrlacak ve evresel srdrlebilirliin glendirilmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Oluklu mukavva, Toplam ekipman verimlilii, Optimizasyon