SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Burcu YAMAN
 


Keywords:SU ARMATRLERNN KULLANICI TERCHLERN ETKLEYEN TASARIM UNSURLARI: BR NCELEME
 
Armatr tasarm sreleri, fonksiyonellik ve estetik gibi unsurlarn mkemmel bir denge iinde bir araya getirilmesini gerektirir. Bu sre kullanc ihtiyalar, beklentileri ve pazar trendlerinin derinlemesine analizi ile mmkndr. Tasarm ekipleri eitli konseptler oluturup ve bunlar detayl olarak gelitirirken, malzeme seimi, ergonomi, kullanlabilirlik ve dayankllk gibi faktrler ise titizlikle deerlendirilir. Prototip aamasnda, tasarmn uygunluu test edilir ve kullanc geri bildirimleri dikkate alnr. Tasarm sreci, srekli iyiletirme ve yenilikilik anlayyla devam ederken, rnn tasarm ve fonksiyonellii arasnda harmoni hedeflenir. Sonu olarak, armatr tasarm, teknik hassasiyetin sanatsal dokunula bulutuu zgn ve kullanc odakl bir sretir. rn tasarm srecinde son yllarda en yaygn ekilde kullanlan yntemlerden biri ise Tasarm Odakl Dnmedir. Tasarm odakl Dnme yaklam; insan odaa alarak tasarma, rn ya da hizmete ulamay hedefler ve insana en iyi cevab verene kadar sreler devam ettirilir. Kullanclar, Tasarm srecinin en nemli basama olan ilk aamada srece dahil edilir ve sre kullancya doru sorular sorarak, problemin kefedilmesi ile balar. Tasarmclar bylece kullancnn gemi deneyimlerini ve rn kullanrken karlat basamaklardaki davrann en erken ekilde tanmlar. Bu yaklam dorultusunda; Tasarm Srecinin en banda, odak noktasna insan alarak beklentilerini ve ihtiyalarn anlamaya alarak anket almas yaplm, Su Armatrlerinin kullanc tercihlerini etkileyen tasarm unsurlar incelenmitir. Kullanc geri bildirimleri ve tercihlerinin dikkate alnmasnn, Su Armatr tasarmlarnn hedef kitleye daha uygun hale getirilmesinde kritik bir rol oynayabilecei dnlmektedir. Bu almada; Su Armatrleri kapsamnda rn ve ambalaj tasarm, ergonomi, dayankllk ve kalite algsn yanstmas, temizlik ve bakm kolayl, kiiselletirmeye olanak salamas, renk-malzeme eitlilii, enerji verimlilii sunmas ve teknolojik inovasyon beklentisinin karlanmas gibi faktrlerin kullanc tercihleri zerindeki etkisinin incelenmesiyle; kullanc memnuniyetini artrabilir ve tm bu faktrlerin dengeli kombinasyonu ile pazarda rekabet avantaj da salanabilir. Su armatr endstrisinde tasarm ve insan odakl stratejilerin gelitirilmesi, rn gelitirme srelerinin iyiletirilmesi iin de nemli bir temel oluturarak; reticiler, tasarmclar, gelecek aratrmalar ve uygulamalar iin bir rehber sunmas amac tanmtr.

Anahtar Kelimeler: Kullanc Tercihleri, Su Armatrleri, Renk, Malzeme, Tasarm