SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Elif DEVRM, Kunter MANSA
 


Keywords:YENDEN LEVLENDRME KAPSAMINDA SU KULELER
 
Hayatn en nemli unsuru olan su, canllarn yaamlarn devam ettirebilmeleri iin gerekli olan temel ve kritik bir ihtiyatr. yle ki, tarih boyunca yerleim yerlerinin su kaynaklarna yakn kurulmas ncelikli olarak tercih edilmitir. Toplumlarn su ihtiyac tarihsel sre ierisinde farkl yaplarla karlanmtr. ehirlemenin temelini oluturan suyun, kullancya ulatrlmasnda su kemerleri, su yollar, sarnlar ve su kuleleri gibi birok yap kullanlmtr. Endstri miras rneklerinden olan su kuleleri, suyun depolanmas ve datlmas iin nemli bir ara olarak kabul edilmitir. Bu kuleler, hem mimari adan ilgi ekici hem de teknik adan nemli yaplar olarak varlklarn srdrmlerdir. Ancak dnya nfusundaki art, gelien teknoloji, altyap deiiklikleri, bakmszlk benzeri etkenler gnmzde ok sayda su kulesinin zgn ilevini yitirmesine neden olmutur. lgili tarihi yaplar atl durumda kalmaktan ya da yklmaktan kurtararak srdrlebilir bir ekilde kullanmak iin yeniden ilevlendirme projelerine bavurulmaktadr. Bu tarz projeler, gemi ile gelecek arasnda bir kpr kurarak ehirlerin evreci bir yaklamla gelimesine katk salamaktadr. Yeniden ilevlendirilen su kuleleri konutlar, ofisler, kltr merkezleri ve dier eitli amalara hizmet eden meknlar haline getirilmektedir. Bu balamda, endstri miras kapsamndaki su kulelerinin yeniden ilevlendirilmesi, bir taraftan tarih miras koruma asndan bir taraftan da srdrlebilir ehir planlamas bakmndan nemli bir konudur. almann temel amac, su kulelerinin yeniden ilevlendirilmesini rnekler zerinden detayl bir ekilde inceleyerek, bu yaplarn mevcut potansiyelini anlamak ve farkl alanlarda nasl etkili bir ekilde kullanlabileceini belirlemektir. Bu alma Yldz Teknik niversitesi, Fen Bilimleri Enstits, Bina Aratrma ve Planlama Programnda ikinci yazar danmanlnda yrtlen ve birinci yazara ait "Yksek Lisans Tezi"nden retilmitir. ORCID Kimlii: 0000-0001-9045-4337, 0000-0002-8209-0905

Anahtar Kelimeler: Yeniden levlendirme, Su Kuleleri, Su Yaplar