SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Kubilay ARKANAT, Zeynep FIRAT ALEMDAR
 


Keywords:YIMA BNALARDAK FARKLI KEMER FORMUNUN DOAL FREKANSININ BULUNMASI
 
Kemer yaplar duvarlar, stunlar veya kolonlar aras aklklarn geilmesi iin erisel biimde tasarlanan yap elemanlardr. Tarihten gnmze kadar yma yaplarda karlatmz farkl formlarda oluturulan kemer formlar, zerine gelen ykleri, tacy sutn, kolon veya duvar elemanlar vastasyla zemine salam bir biimde aktarmaktadr. Geleneksel srelerde yma yaplarn kap, pencere gibi aklklarn geilmesi kemer formlaryla karmza kmaktadr. Kemer yaplarnn gelitirilmesiyle birlikte kpr ve su kemerleri gibi geni aklkl yaplar oluturulmasna olanak salanmtr. Bu alma kapsamnda yma yaplarda sklkla karlatmz kemer formlarnn doal frekans deerlerinin, sarsma tablas deneyleri ve boyutlu sonlu elemanlar modeli ve analizleri iin ABAQUS program kullanlarak, hesaplanmas amalanmtr. Sarsma tablasnda incelenecek olan deney numunelerinde, 50x50x100 mm boyutlarnda harman tulas ve tula boyutunun 1/50, 2/50 ve 3/50 oranlarnda birletirici malzeme olarak silikon kullanlmtr. 4 ve 5 adet harman tulas ile farkl oranlarda silikon kalnlklar kullanlarak hazrlanan kolon numuneleri test edilmi ve deneysel veriler dorultusunda seilen silikon kalnlyla kemer formu oluturulmutur. Sarsma tablasnda belirli bir frekans deerinde, oluturulan yap elemanlarnn sarsma tablas ve tepe noktalar arasndaki ivme farklar karlatrlarak kemer formu iin en uygun birleim oran tayin edilmitir. Sarsma tablas deneyleri sonucunda hazrlanan kemer formunun, tanmlanan boyut ve malzeme zellikleriyle birlikte ABAQUS programnda sonlu elemanlar metodu ile modellenerek, doal frekans deeri hesaplanm ve deneysel veriler ile karlatrlmtr. ORCID NO: 0000-0002-5472-6259

Anahtar Kelimeler: Kemer yaplar, Doal frekans, Sonlu elemanlar modeli