SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ali Osman SARNIK, Ahmet YAZAR
 


Keywords:YKSEK HIZLI TRENLERDE YOLCULARIN KABLOSUZ LETM HTYALARI N EVRE FARKINDA ZGN BR UYARLANABLR MODLASYON YNTEM
 
Rayl ulam sistemleri arasndan yksek hzl trenlerin gzergahlarnda tren ierisindeki yolcularn kablosuz iletiim ihtiyalarnn karlanmasnda eitli zorluklar yaanabilmektedir. Yolcularn kablosuz iletiim ihtiyalar arttka bu zorluklar daha fazla problemi beraberinde getirmektedir. Yksek hzl trenlerin yksek hzlara kmasndan kaynakl olarak ve bu trenlerin gzergahlarndaki arazi artlarnn zor olabilmesi sebebiyle kablosuz iletiim kanalnn olumsuz etkilerinde art meydana gelebilmektedir. 5. Nesil (5G) sistemleri gibi yeni nesil haberleme altyaplar, iletiim problemlerine kar daha fazla esnek ve uyarlanabilir zmler getirme eiliminde olmaktadr. Bu almada ise, yksek hzl trenlerde yolcularn kablosuz iletiim ihtiyalar gz nnde bulundurularak, evre farknda olacak ekilde zgn bir uyarlanabilir modlasyon yntemi nerilmektedir. Yntem kapsamnda, evre koullar ve kullanc ihtiyalarna bal olarak bir modlasyon kmesinden en uygun teknik otomatik olarak nerilmektedir. Dolaysyla, modlasyon tipi ve derecesi bu almada gelitirilen yntemle setirilebilmektedir. Sistem girdisi olarak, kullanc (yolcu) younluu, etkin kullanm younluu, hava durumu artlar, arazi artlar ve yksek hzl trenin anlk ortalama hz kullanlmaktadr. Bu girdilerden, en az ne kadar spektral verimlilik salanmal ve en az ne kadar kesintisiz iletiim salanmal olmak zere iki tane soruya cevap olarak temel znitelik karm yaplmaktadr. En nihayetinde iki znitelik ve sinyal-grlt oran (SNR) lm deeri bilgisi kullanlarak modlasyon tipi ve derecesi uyarlanabilir ekilde belirlenmektedir. QPSK, 16-QAM ve 64-QAM modlasyon tipleri ve dereceleri gelitirilen yntem kapsamnda test edilmitir. Alnan sonularda, evresel etkenlere ve kullanclarn (trendeki yolcular) kablosuz iletiim ihtiyalarna gre en uygun modlasyon tipi ve derecesinin baarl ekilde belirlenebildii grlmektedir. ORCID NO: 0000-0002-6096-5985, 0000-0001-9348-9092

Anahtar Kelimeler: 5G, evresel farkndalk, Esnek sistem tasarm, Kablosuz iletiim, Kesintisiz haberleme, Rayl ulam sistemleri, Uyarlanabilir modlasyon