SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Fatih GENBOYACI
 


Keywords:DEMRYOLU ELEKTRFKASYON SSTEMNN YAYDII MANYETK ALANIN ALIAN VE YOLCU ZERNDEK ETKSNN SONLU ELEMANLAR YNTEM LE NCELENMES
 
zerinde allacak konu demiryolu ulamnda kullanlan elektrifikasyon sisteminin yaym olduu manyetik alann alan ve durakta bekleyen yolcu zerindeki etkisinin aratrlmas hedeflemitir. Seilen konu demiryolu, demiryolunu besleyen elektrifikasyon sistemi, elektrifikasyon sistemi modellenerek insan zerindeki etkisini incelemektedir. lkemiz jeopolitik konumu gerei ulam asndan ok nemli bir noktadadr. Gelien teknoloji ile elektrik enerjisi demiryolu ulamnda da kullanlmaktadr. Fakat teknolojideki bu deiimlerin insan hayatna etkileri hakknda gerekli aratrmalar yeterli deildir. Bu nedenle demiryolu enerji beslemesinde kullanlan elektrifikasyon sisteminin yayd manyetik alann insan zerindeki etkisi aratrlmak istenmitir. Literatrdeki kaynaklara bakldnda demiryolu elektrifikasyonu zerine yaplan akademik almalar daha ok sistemin yaps ya da beslemesi zerinedir. Birok demiryolu ulamn kullanan ve bu ulam sektrnde alan insan olduu gz nnde bulundurulursa demiryolu elektrifikasyon sisteminin yayd manyetik alann aratrlmas ve literatrde buna benzer almann olmay bu konuyu zgn klmaktadr. Bu konu zerinde yaplacak almada, demiryolu elektrifikasyon sistemi aratrlp, sistemde kullanlan iletkenler ve sistem yaps modellenip sonlu elemanlar yntemi kullanlarak yayd manyetik alann hesab yaplacaktr. Aratrma konusu olan demiryolu elektrifikasyon sistemi, insan zerinde etkisi olaca tahmin edildii iin seilmitir. Bu almada demiryolunun tarihi, demiryolunun lkemizdeki gemiten gnmze durumu, demiryolu elektrifikasyon sisteminin tarihi, rayl sistemlerin elektriklenmesinde kullanlan yntemler, elektrifikasyon hattnn nasl beslendii ve eitleri, demiryolu elektrifikasyonunda kullanlan katener sistemi ve bu sistemdeki iletkenlerin grevleri, teknik zellikleri, boyutlar ve sonlu elemanlar yntemi ile elektrifikasyon sisteminin oluturmu olduu manyetik alan hesaplanp insan modeline etkisi incelenecektir. Elde edilecek deerler literatrdeki kaynaklara baklarak deerlendirilecektir. Bu almalarn rayl sistemler elektrifikasyonunun oluturmu olduu manyetik alan ve insan zerine etkisi konusunda yaplacak olan bilimsel almalara katk salamasn umuyorum.

Anahtar Kelimeler: Demiryolu, elektrifikasyon sistemleri, katener sistemi, manyetik ak, sonlu elemanlar yntemi