SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Samet YILMAZ, Hakan ERDOAN
 


Keywords:DKDRTGEN KOLON - KRSZ BETONARME DEME BRLEMLERNN ZIMBALAMA GME DAVRANIININ SONLU ELEMANLAR YNTEM LE MODELLENMES
 
Gnmzde teknolojik gelimelere paralel olarak yap sektrnde de mimari adan beklentiler deimitir. zellikle insanlarn youn ekilde bulunduu binalar, alveri merkezleri, otoparklar vb. yaplarda, yap alannn daha etkin kullanlabilmesi adna kirisiz deme tercihinin yaygnlat gzlemlenmitir. Kullanlabilir kat yksekliinin artmas, iilik maliyetinin azalmas ve yapnn ina sresinin ksalmas gibi avantajlar sebebiyle kirisiz deme kullanm n plana kmaktadr. te yandan, kirisiz demelerin en nemli dezavantaj ise kolon-deme birleim blgesindeki kesme dayanmnn almas sonucu gevrek bir gme tipi olan zmbalama gmesinin meydana gelme olasldr. Literatrde, kolon-kirisiz deme birleimi zmbalama gme davranna ait birok alma yer almaktadr. Ancak zellikle dikdrtgen kolon-kirisiz deme birleimi zmbalama gme davran iin yaplan almalarn saysnn snrl olduu saptanmtr. Bu almada, literatrde yer alan deneysel almalar kapsamnda test edilmi dikdrtgen kolon-kirisiz deme numunelerinin SAP2000 program yardmyla modellenmesi hedeflenmitir. Modellenen numunelerin demeleri dorusal olmayan katmanl kabuk eleman olarak tanmlanm ve dorusal olmayan itme analizi yaplarak davranlar irdelenmitir. Yaplan analizler sonucunda elde edilen yk-dnme erileri ve yk-deplasman erileri deneysel verilerdeki eriler ile karlatrlm ve modelleme yaklamyla elde edilen sonularla deneysel sonularn uyumlu olduu gzlemlenmitir. Son olarak, analizlerden elde edilen kesme kapasitesi deerleri, ACI 318-19, Eurocode-2, TS 500 ynetmelikleri, Model Code 2010 (MC2010) ve Kritik Kesme atla Teorisi (CSCT) yaklamlar yardm ile elde edilen kesme kapasite deerleri ile karlatrlmtr.

Anahtar Kelimeler: Katmanl Kabuk Eleman, Sonlu Elemanlar Yntemi, Zmbalama, tme Analizi