SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mustafa TEMZ, Mesut AKU, Merve KAVUKLU, Glden CUNBUL
 


Keywords:KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA UYGULAMALARI LE ENTEGRE E-BORDRO YNETM SSTEM
 
kanunu kapsamnda alanlarn bordrosunu grmesi ve teslim alma sorumluluu i veren iletmelere aittir. Maa bordrolarnn ilgili personele doal yollar ile ulamnn salanmasnda, zellikle bnyesinde fazla sayda personel bulunan iletmeler, i gc kayb, sarf malzeme tketimi, ekipman ve datm giderleri gibi problemler ile karlamaktadrlar. Bu kapsamda alma, i verenlerin iilerine sunmakla ykml tutulduu maa bordrolarnn, Kaytl Elektronik Posta (KEP) adresleri araclyla yasal ve gvenli bir ekilde elektronik ortamda iletilmesini salayan ve Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning-ERP) sistemine entegre bir ekilde alan bir platform oluturulmasn konu edinmektedir. Bu kapsamda KEP altyaps zerinden farkl sektrler iin kurumsal ihtiyalar giderecek bir platform gelitirilmesi hedeflenmektedir. Oluturulacak platform, maa bordrolarnn istee bal ekilde, dnem baznda, tek tek veya toplu ekilde gnderilmesini ve maa bordrolarn kullanc tarafndan grntleme ve yazdrma imkn sunmasn amalamaktadr. Ayrca farkl KEP adresleri kullanan iletmeler iin tek bir geerli imza ile maa bordrolarn grntleme ve yazdrma yetkisi sunmasn konu edinmektedir. nternet tabanl uygulama ara yzleri ile farkl KEP adresleri kullanan iletmeler iin ayn imza ile farkl KEP adreslerinin dorulamas yaplabilecektir. alma sonucu ortaya karlacak rn bu ynleri ile yasal olarak geerli, gvenilir, inkr edilemez ve ispatlanabilir bir iletiim yolu olarak kabul edilen KEP sistemlerinin baka bir kurumsal ihtiyacn karlanmas iin kurgulanacaktr. Ayrca alanlarn KEP adreslerine iletilen bordrolarn 3.ahs kiiler tarafndan grntlenmemesi iin alc taraf (alan) SMS ifresi veya T.C kimlik numaras ile dosyay grntleyebilecektir.

Anahtar Kelimeler: E-Bordro, Kurumsal Kaynak Planlama, Kaytl Elektronik Posta (KEP), Elektronik mza, Yetkilendirme