SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

brahim MEK, Yakup TURGUT
 


Keywords:YONGA LEVHA LEMEDE OPTMUM KESME PARAMETRELERNN BELRLENMES
 
Gnmzde iletmelerin zerinde durduu en nemli konulardan biri retim maliyetlerinin azaltlmasdr. ilik, malzeme ve Genel retim giderlerinde yaplacak iyiletirmeler karll arttrmada nemli rol oynayacak ve iletmelere rekabet avantaj salayacaktr. Bu amala ilgili retim maliyetlerinin farkl kalemlerini iyiletirmeye ynelik aratrma ve gelitirme faaliyetleri yrtlmektedir. Bu almada bir mobilya retim tesisinin nemli maliyet kalemlerinden olan CNC Freze makinesinde kullanlan karbr kesici takm maliyetlerinin azaltlmas amalanmtr. Bu amala yonga levha kesim ileminin en fazla yapld CNC Freze tezgahta kullanlan karbr kesici takmlar iin optimum kesme parametreleri belirlenmeye allmtr. Bu ileme etki eden kontrol edilen ve kontrol edilemeyen parametreler belirlenmitir. Kontrol edilen parametreler iin seviyeler, makine kesim kapasitesi gzetilerek alt ve st snrlar belirlenmi ve ortalamaya eit uzaklktaki ara deerler belirlenerek 4 farkl kesim hz ve ilerleme hz deney seviyeleri olarak belirlenmitir. Taguchi metodu kullanlarak en byk en iyidir ama fonksiyonu ile istatistiksel almalar tamamlanmtr. En yksek kesme hz ve en dk ilerleme hznn en iyi sonu verdii bu alma ile kesici takmn en uzun mrl olduu optimum kesme parametreleri belirlenmitir. Mobilya sektrnn ana malzemelerinden olan yonga levha ve bu malzemenin kesiminde yaygn olarak olarak kullanlan karbr kesici takmlar iin deney tasarm yoluyla belirlenen bu parametreler gstermektedir ki yonga levha ilemede yksek devir hz ve dk ilerleme hz karbr kesici takm mrn uzatmaktadr. Bununla beraber yksek miktarda kaliteli malzemenin ilenmesini de salamaktadr. Dolays ile retim maliyetlerinin azaltlmas ve kapasite artnn, kesici takma ait optimum kesme parametrelerinin belirlenmesi araclyla mmkn olabilecei tespit edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Karbr Kesici Takm, Kesme Parametreleri, Taguchi, Yonga Levha, CNC Tezgah