BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İbrahim ŞİMŞEK, Yakup TURGUT
YONGA LEVHA İŞLEMEDE OPTİMUM KESME PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
 
Günümüzde işletmelerin üzerinde durduğu en önemli konulardan biri üretim maliyetlerinin azaltılmasıdır. İşçilik, malzeme ve Genel üretim giderlerinde yapılacak iyileştirmeler karlılığı arttırmada önemli rol oynayacak ve işletmelere rekabet avantajı sağlayacaktır. Bu amaçla ilgili üretim maliyetlerinin farklı kalemlerini iyileştirmeye yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Bu çalışmada bir mobilya üretim tesisinin önemli maliyet kalemlerinden olan CNC Freze makinesinde kullanılan karbür kesici takım maliyetlerinin azaltılması amaçlanmıştır. Bu amaçla yonga levha kesim işleminin en fazla yapıldığı CNC Freze tezgahta kullanılan karbür kesici takımlar için optimum kesme parametreleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu işleme etki eden kontrol edilen ve kontrol edilemeyen parametreler belirlenmiştir. Kontrol edilen parametreler için seviyeler, makine kesim kapasitesi gözetilerek alt ve üst sınırları belirlenmiş ve ortalamaya eşit uzaklıktaki ara değerler belirlenerek 4 farklı kesim hızı ve ilerleme hızı deney seviyeleri olarak belirlenmiştir. Taguchi metodu kullanılarak en büyük en iyidir amaç fonksiyonu ile istatistiksel çalışmalar tamamlanmıştır. En yüksek kesme hızı ve en düşük ilerleme hızının en iyi sonuç verdiği bu çalışma ile kesici takımın en uzun ömürlü olduğu optimum kesme parametreleri belirlenmiştir. Mobilya sektörünün ana malzemelerinden olan yonga levha ve bu malzemenin kesiminde yaygın olarak olarak kullanılan karbür kesici takımlar için deney tasarımı yoluyla belirlenen bu parametreler göstermektedir ki yonga levha işlemede yüksek devir hızı ve düşük ilerleme hızı karbür kesici takım ömrünü uzatmaktadır. Bununla beraber yüksek miktarda kaliteli malzemenin işlenmesini de sağlamaktadır. Dolayısı ile üretim maliyetlerinin azaltılması ve kapasite artışının, kesici takıma ait optimum kesme parametrelerinin belirlenmesi aracılığıyla mümkün olabileceği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karbür Kesici Takım, Kesme Parametreleri, Taguchi, Yonga Levha, CNC Tezgah 


Keywords: