BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Akif KARAFİL
1- GERİLİM MODLU L TİPİ KISMİ REZONANS YÜKSELTİCİ TİP DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN ANALİZİ

  Özet  
Alper BAYGUT, Çağlar TAŞ, Murat MERMER
2- GERİ EKSTRÜZYON PROSESİNİN SOĞUK DÖVME YÖNTEMİNDE KULLANILMASINDA SİMULASYON DESTEKLİ TASARIMIN ÖNEMİ

  Özet  
Ayşe Elif ÖZSOY ÖZBAY, Işıl SANRI KARAPINAR
3-

  Özet  
Büşranur AZAK, Hakan ÖZBAŞARAN
4- VEKİL MODELLER İLE YAPISAL OPTİMİZASYONDA DOĞRUDAN CEZA TAHMİNİ

  Özet  
Çağatay ERSİN, Hüseyin GÖKÇE
5- AL1050 H14 VE C40 MALZEMELERİNİN TORNALANMASI SÜRECİNDE OLUŞAN SES ŞİDDETİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Çağatay ERSİN, Hüseyin GÖKÇE
6- PİRİNÇ VE POLYAMİD MALZEMELERİNİN TORNALANMASI SÜRECİNDE OLUŞAN SES ŞİDDETİNİN ANALİZİ

  Özet  
Cigdem AVCI-KARATAŞ
7- TIME HISTORY ANALYSIS OF A REINFORCED CONCRETE (RC) BUILDING IN HILLY TERRAIN SUBJECTED TO EARTHQUAKE

  Özet  
Demet GÖNEN OCAKTAN, A.Deniz KARAOĞLAN, Levent ORUÇ, Ali ORAL
8- FİZİKSEL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN BİR FİRMADA İNCELENMESİ

  Özet  
Fatma AVLİ FIRIŞ, Mehmet AYTEMİZ, Alican KAYIKÇI, Sabri Murat KISAKÜREK
9- IOT TABANLI, DÜŞÜK TÜKETİMLİ VE KOMPAKT ARIZA GÖSTERGE CİHAZI GELİŞTİRİLMESİ

  Özet  
Mehmet Baki DOĞRU, Deniz PERİN, Demet GÖNEN OCAKTAN, A.Deniz KARAOĞLAN , Ali ORAL
10- ALTERNATÖR TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU

  Özet  
Muhammed Emre KAYMAK, Oğuzhan KIZILTAN, Mustafa AKCAOT, Bahadır KUDAY
11- EKSANTRİK BLANKİNG PRES MAKİNESİNDE OTOMEKANİK SAC MALZEME İLERLETME VE KONUMLANDIRMA MEKANİZMASI

  Özet  
Murat MERMER, Çağlar TAŞ, Alper BAYGUT
12- SOĞUK DÖVME PROSESİNE ALAŞIM ELEMENTLERİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Mustafa GÜNAY
13- GRAFİK İLLÜSTRASYONUNDA PERSPEKTİFİN YERİ VE ÖNEMİ

  Özet  
Mutlu Tarık ÇAKIR
14- TERMOELEKTRİK SOǦUTMA SİSTEMLERİ

  Özet  
Nevbahar EKİN
15- KENTSEL DÖNÜŞÜMDEKİ BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ HIZLI ANALİZİ

  Özet  
Nurten Ayten UYANIK, Nevbahar EKİN, Osman UYANIK
16- ŞEHİR PLANLAMASINDA MAKRO-BÖLGELEMENİN ÖNEMİ

  Özet  
Oğuzhan KIZILTAN, Emre KAYMAK, Mustafa AKCAOT, Bahadır KUDAY
17- OTONOM ARAÇLAR İÇİN 360° LAZER NAVIGASYON SISTEMININ TASARIMI VE DEĞERLENDIRMESI

  Özet  
Sedat Can TİNİ, Adalet ZEREN
18- TERSİNE MÜHENDISLIK YÖNTEMINDE 3 BOYUTLU TARAMA, ÖLÇÜM VE MODELLEME SÜREÇLERI

  Özet  
Serhan HANER
19- GELENEKSEL SERAMİK MALZEMELERİN ÜRETİMİNDE CEVHER HAZIRLAMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Serhan HANER
20- SODYUM FELDİSPATIN KIRILMA PARAMETRELERİNİN TANIMLANMASINDA BİLYA TÜRÜNÜN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Tolga AÇIKGÖZ, Hakan ÖZBAŞARAN
21- NUMERICAL EXPERIMENTS ON SURROGATE-ASSISTED OPTIMIZATION OF A PLANAR TRUSS

  Özet  
Turgut ŞAHİN, Ali ORAL
22- YAPIŞTIRMA BAĞLANTILARINDA MONTAJ PERFORMANSININ DENEYSEL İNCELENMESİ

  Özet  
Yasin KIZILBAKIR
23- ÜNİVERSİTELERİN TWİTTER KULLANIM ANALİZİ VE TAHMİNİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Büşra YAY, Derya ÖZTÜRK, Gizem ÜSTÜNEL, Sezgi IŞIK, Yeşim BALTACI
1- PORSELEN FABRİKASI TOZ EMME ÜNİTE VE PİŞMEMİŞ PORSELEN ATIKLARININ SERAMİK BÜNYE İÇERİSİNDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Dilan KOÇ, Mustafa BAYRAM
2- ULTRASES UYGULAMALARININ HUBUBAT SEKTÖRÜNDE KULLANILMA POTANSİYELLERİ

  Özet