BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Adnan AKKURT, Onur KÖLEOĞLU
1- TOPLAM ÜRETKEN BAKIM TASARIMINDA OTONOM BAKIM KONSEPTİ

  Özet  
Adnan AKKURT, Onur KÖLEOĞLU
2- TOPLAM ÜRETKEN BAKIMDA ANAHTAR BAKIM PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN ETKİSİ

  Özet  
Ecem Dilan DAVUTOĞLU
3- TARİHİ YAPILARIN YENİDEN İŞLEVSELLİK KAZANDIRILMASI KAPSAMINDA SEÇİLMİŞ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ TARİHİ YAPILARIN YAPI-İŞLEV UYUM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ecem Dilan DAVUTOĞLU
4- ANKARA MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ (MACUN MAHALLESİ) KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİN YENİ ŞEHİRCİLİK AKIMI İLKELERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Esin ÖZÇİÇEK
5- AKUAPONİK SİSTEMLERDE BALIKLARIN BESLENMESİ

  Özet  
Gökhan UŞMA
6- ENERJİ ETKİN BİNALARLA İLGİLİ KAVRAMLARIN ÖRNEKLER ÜZERİNDEN BİR ANALİZİ

  Özet  
Gökhan UŞMA
7- A COMPARATIVE EVALUATION ON THE CONCEPT OF QUALITY IN URBAN SPACE AS A PHYSICAL ENVIRONMENT UNIT

  Özet  
Mahmut MEDENİOĞLU
8- GELENEKSEL KONUT TASARIMINDA MAHREMİYET OLGUSUNUN ETKİLERİ: GELENEKSEL HALEP VE URFA EVLERİNİN ÖRNEĞİ

  Özet  
Mehmet Bahadır TOSUNLAR
9- KNİDOS GÜNEŞ SAATİ BÜNYESİNDE GELİŞMİŞ BOZUNMALARIN GÖRSEL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE LEEB SERTLİĞİ (LH) DAĞILIMI TEMELLİ OLARAK İNCELENMESİ

  Özet  
Melih SÜRMELİ, Zeynep VAR
10- PERFORMANCE EVALUATION OF A RC BUILDING DESIGNED ACCORDING TO TBEC-2018

  Özet  
Mine KOÇİ, Alev ERARSLAN
11- KENTSEL MEKANLARDA YEŞİL ALANLARIN İŞLEVLERİ

  Özet  
Mine KOÇİ, Alev ERARSLAN GÖÇER
12- GELENEKSEL BİTLİS EVLERİ

  Özet  
Murat ŞENTÜRK, Eser DÖNMEZ, Ersin GÜLEN, Hüseyin Birol YUVALIOĞULLARI, Hakan AYDIN
13- IMPROVING HAMMER MILL HAMMER PERFORMANCE: METALLURGICAL APPROACH, HEAT TREATMENT OPTIMIZATION AND COST ANALYSIS

  Özet  
Shirin IZADPANAH
14- THE EFFECT OF WATCHING VIDEOS AND IMAGES ON AUDIENCE PERCEPTION OF INTERIOR SPACE

  Özet  
Tunahan SARIKILIÇ, Erdem ÖZYURT
15- AKTİF IZGARA SİSTEMİ ÜZERİNE İNCELEMELER

  Özet  
Yusef CHEBIB, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
16- KIYI ALANLARINDA DOLGU YAPILMASININ KENTSEL TASARIM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Yusef CHEBIB, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
17- İDEAL KENT KAVRAMINDA ENGELSİZ TASARIM YAKLAŞIMLARI

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER