BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Bülent İbrahim TURAN
1- TASARIM SÜRECİNDE KULLANILMAK ÜZERE BODRUM TİPİ MOTORYATLARIN GÖVDE FORM PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER