BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Akif KARAFİL
1- GERİLİM MODLU L TİPİ KISMİ REZONANS YÜKSELTİCİ TİP DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN ANALİZİ

  Özet  
Büşranur AZAK, Hakan ÖZBAŞARAN
2- VEKİL MODELLER İLE YAPISAL OPTİMİZASYONDA DOĞRUDAN CEZA TAHMİNİ

  Özet  
Cigdem AVCI-KARATAŞ
3- TIME HISTORY ANALYSIS OF A REINFORCED CONCRETE (RC) BUILDING IN HILLY TERRAIN SUBJECTED TO EARTHQUAKE

  Özet  
Mustafa GÜNAY
4- GRAFİK İLLÜSTRASYONUNDA PERSPEKTİFİN YERİ VE ÖNEMİ

  Özet  
Mutlu Tarık ÇAKIR
5- TERMOELEKTRİK SOǦUTMA SİSTEMLERİ

  Özet  
Serhan HANER
6- GELENEKSEL SERAMİK MALZEMELERİN ÜRETİMİNDE CEVHER HAZIRLAMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Serhan HANER
7- SODYUM FELDİSPATIN KIRILMA PARAMETRELERİNİN TANIMLANMASINDA BİLYA TÜRÜNÜN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Tolga AÇIKGÖZ, Hakan ÖZBAŞARAN
8- NUMERICAL EXPERIMENTS ON SURROGATE-ASSISTED OPTIMIZATION OF A PLANAR TRUSS

  Özet  
Yasin KIZILBAKIR
9- ÜNİVERSİTELERİN TWİTTER KULLANIM ANALİZİ VE TAHMİNİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Büşra YAY, Derya ÖZTÜRK, Gizem ÜSTÜNEL, Sezgi IŞIK, Yeşim BALTACI
1- PORSELEN FABRİKASI TOZ EMME ÜNİTE VE PİŞMEMİŞ PORSELEN ATIKLARININ SERAMİK BÜNYE İÇERİSİNDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI

  Özet