SÖZEL BİLDİRİLER

Abdi ATILGAN, Hatice ULUSOY, Necmi KAHRAMAN, Hüseyin PEKER
1- TÜKETİCİLERİN MOBİLYA STİLLERİNE İLİŞKİN TERCİHLERİ VE SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

  Özet  
Abdurrahman TÜKENMEZ, Levent UĞUR, Mehmet KARA, E.Türkmen DÖNMEZ
2- YENİ TASARLANAN ELÇEK İLE KARTON KOLILERDE MEYDANA GELEN GERILMELERIN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI İLE İNCELENMESI

  Özet  
Abdurrahman TÜKENMEZ, Mehmet KARA, Levent UĞUR
3- KARTON AMBALAJLARDA YIRTILMALARA KARŞI, YARATICI PROBLEM ÇÖZME TEORİSI (TRIZ) NIN SUNDUĞU ÇÖZÜM ÖNERILERI

  Özet  
Ahmet Cihat ARI, Murat ORAL
4- MİMARİ TASARIM EĞİTİMİNDE KÜLTÜREL ŞEMA’NIN TASARIM SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI; SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ

  Özet  
Ahmet Hakan POLAT, Ayşegül Kaya TANRIVERDİ, Ercan ÖZGAN
5- KOLON MANTOLAMA VE BETONARME PERDE DUVARLARLA GÜÇLENDİRİLEN ÇERÇEVELERİN PERFORMANSLARININ ANALİZİ

  Özet  
Ahmet Hakan POLAT, Ayşegül Kaya TANRIVERDİ, Ercan ÖZGAN
6- FARKLI ŞEKİLLERDE CFRP İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME ÇERÇEVELERİN PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Ahmet YORULMAZ, Nejat YUMUŞAK
7- VERİ TABANI YÖNETİM YAZILIMINDA OBJELERE ERİŞİM VE YETKİLENDİRME GÜVENLİĞİ: ORACLE VERİ TABANI ÖZELİNDE İNCELENMESİ

  Özet  
Akif TAŞATAN, Kasım BAYNAL
8- HİYERARŞİK KÜMELEME TEKNİKLERİ İLE EŞİT SAYIDA ELEMAN İÇEREN KÜMELER OLUŞTURULMASINA YÖNELİK BİR YAKLAŞIM VE KARAYOLU UZAKLIK VERİLERİNE DAYALI KÜMELEME

  Özet  
Ali AVCI, Ayşegül AKDOĞAN EKER, Muhammet KARABAŞ, Emre BAL
9- ATMOSFERİK PLAZMA SPREY YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN FARKLI SERAMİK KAPLAMALARIN KURU AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

  Özet  
Ali AYTAÇ AYDEMİR, Utkan MUTMAN
10- TAŞ KOLON UYGULAMASI İLE ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ: VAKA ANALİZİ

  Özet  
Ali KİBAR, Kadri Suleyman YİĞİT
11- THE EFFECT OF WETTABILITY ON SPREADING BEHAVIORS OF IMPINGING LIQUID JET ON SOLID SURFACES

  Özet  
Ali KİBAR, Mehmet BAYRAKTUTAR, Kadri Suleyman YİĞİT
12- INVESTIGATION OF LIQUID JET IMPINGEMENT ON HYDROPHOBIC SURFACES

  Özet  
Ali SİLAHTAR, Emrah BUDAKOĞLU, Günay BEYHAN, Mehmet Zakir KANBUR
13- SENARYO DEPREM SİMÜLASYONU İLE ISPARTA HAVZASININ ŞİDDET HARİTASI TAHMİNİ: 1 EKİM 1995 (MW:6.2) DİNAR DEPREMİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Ali SİLAHTAR, Emrah BUDAKOĞLU, Mehmet Zakir KANBUR, Günay BEYHAN
14- DEPREM TEHLİKE ŞİDDET HARİTALARINA ZEMİN PARAMETRELERİNİN ETKİSİ

  Özet  
Ali ŞENOL, Zeki KIRAL
15- SMART SERVO MOTOR BASED EIGHT-LEGGED EXPLORER ROBOT DESIGN AND IMPLEMENTATION

  Özet  
Alper Aldemir
16- BETON AĞIRLIK BARAJLARIN SİSMİK ÖZELLİKLERİNE FARKLI REZERVUAR MODELLEME TEKNİKLERİNİN ETKİSİ

  Özet  
Alper ÇAKIROĞLU, Serkan SINMAZ, Aslı ALTANLAR
17- KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARATICI ENDÜSTRİLERİN ROLÜ : ANTALYA DOKUMA ALANI ÖZELİNDE BİR PROJE DENEYİMİ

  Özet  
Alper SAĞLIK, Abdullah KELKİT, Yavuz ALKAN, Mazhar Tuğsen ULUSOY, Elif SAĞLIK
18- EKOLOJİK TURİZM TESİSLERİ

  Özet  
Alper SAĞLIK, Emre ÖZELKAN, Abdullah KELKİT
19- KENTLEŞMEDE KARŞILAŞILAN KISITLAMALARIN UZAKTAN ALGILAMA İLE İNCELENMESİ – ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

  Özet  
Alper SAĞLIK, Emre ÖZELKAN, Abdullah KELKİT, Elif SAĞLIK
20- KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE CBS ARACILIĞI İLE BİTKİSEL TASARIMIN İNCELENMESİ

  Özet  
Alper SAĞLIK, Yavuz ALKAN, Abdullah KELKİT, Merve TEMİZ, Elif SAĞLIK
21- PEYZAJ TASARIM VE PLANLAMA İLKELERİ KAPSAMINDA SOKAK İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI: ÇANAKKALE İLİ, BİGA İLÇESİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Anıl Orkun İYİKAN, Tamer SINMAZÇELİK
22- EL ALETLERİ İLE ÇALIŞAN KİŞİLERDE ZORLANMAYA NEDEN OLAN DURUŞ VE HAREKETLERİN ANALİZİ

  Özet  
Armağan TETİK, Ayşegül AKDOĞAN EKER
23- HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA ARKA İÇ GÖVDE YAN PANEL MALZEMESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

  Özet  
Atlıhan ONAT KARACALI, Nur URFALIOĞLU
24- SEÇİLMİŞ NEOLİTİK ANADOLU BULUNTU YERLERİNDEKİ ARKEOLOJİK BULUNTU TÜRLERİNDEN MİMARİ KİMLİKTE OLANLARI ÜZERİNE BİR DERLEME

  Özet  
Aydın OKUR, Ergün ŞİMŞEK
25- TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ÖNEMİ

  Özet  
Aysel İÇÖZ, Bülent EKER
26- ANTİMİKROBİYAL AMBALAJLAMA

  Özet  
Aytaç YILDIZ, Engin Ufuk ERGÜL, Tayfun ÖZBEK
27- ÜRÜN GELİŞTİRME FAALİYETLERİNDE YALIN ÜRETİM FELSEFESİNİ UYGULAYAN FİRMALARIN ÜRÜN GELİŞTİRME PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

  Özet  
Ayşegül BODUR, Şenol ŞAHİN, Yıldız ŞAHİN
28- POLİPROPİLEN TALK/KOLEMANİT HİBRİT KOMPOZİT MALZEMELERİN EĞİLME MUKAVEMETİNİN DENEYSEL TASARIM YÖNTEMİ İLE ENİYİLENMESİ

  Özet  
B. Ece ŞAHİN
29- ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNİN KULLANIM OLANAKLARI VE TASARIM İLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet  
Bahdişen GEZER, Başak URHAN, Yusuf ERSOY
30- SYNTHESIS OF PTCO ANODE NANOCATALYSTS FOR DIRECT ALCOHOL FUEL CELLS AND DIRECT ALCOHOL FUEL CELL APPLICATION

  Özet  
Bahdişen GEZER, Başak URHAN, Yusuf ERSOY
31- ADSORPTION OF CHROMIUM (VI) FROM WASTE WATER OF LEATHER INDUSTRY BY USING PDAUNI CATALYST: OPTIMIZATION WITH RESPONSE SURFACE METHODOLOGY

  Özet  
Baki BAĞRIAÇIK
32- FARKLI GRADASYONLARDA OLUŞTURULAN KOLON MALZEMESİNİN SERBEST BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Baki BAĞRIAÇIK
33- YUMUŞAK ZEMİNLERİN İNŞAAT YIKINTI ATIKLARI İLE İYİLEŞTİRİLMESİ

  Özet  
Banu Çiçek KURDOĞLU, Seyhan SEYHAN, Elif BAYRAMOĞLU
34- GİRESUN KIYI BANDININ REKREASYONEL OLANAKLARININ KULLANICI GÖZLEM TEKNİĞİYLE İNCELENMESİ

  Özet  
Bayram KILIÇ, Sunay TÜRKDOĞAN
35- THE EFFECT OF SURFACE MORPHOLOGY OF ZNO NANOSTRUCTURES FOR HIGH EFFICIENCY SOLAR CELL

  Özet  
Berkan TAN, Erol FEYZULLAHOĞLU
36- KAUÇUK MALZEMENİN YORULMA DAVRANIŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

  Özet  
Berker SİPAHİ, Durmuş KAYA, Muharrem EYİDOĞAN, Müfit YÜCE
37- SIFIR KARBON AYAK İZİ İLE ATIK ISI GERİ KAZANIM PROJESİ

  Özet  
Burak BAYRAKDAR,Halil YİĞİT
38- ADLİ BİLİŞİMDE VERİ KAZIMA ARAÇLARININ BAŞARIM DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Burak GÖRGÜN, Nazile URAL, Murat ORAL
39- SERAMİK ATIĞI İLE ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ

  Özet  
Burcu ÇARKLI YAVUZ, Nilüfer YURTAY, Özhan ÖZKAN
40- ÇOK KATMANLI İLERİ BESLEMELİ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEMOGLOBİN PROTEİNİNİN İKİNCİL YAPISININ TAHMİNİ

  Özet  
Burcu SALGIN, Cahide AYDIN İPEKÇİ, Tülay TIKANSAK KARADAYI, Nilay COŞGUN
41- YAPISAL ATIK YÖNETİMİNİN HAMMADDE VE ENERJİ KORUNUMU AÇISINDAN ÖNEMİ

  Özet  
Burcu ŞENGÜN ERTURGUT, Mehmet Bülent ÖZKAN
42- KIRSAL YERLEŞMELERDE GELENEKSEL KONUTLARIN EKOLOJİK AÇIDAN İRDELENMESİ: ILDIRI KÖYÜ ÖRNEĞİ

  Özet  
Buse FAZLIOĞLU, Gülferah ÇORAPÇIOĞLU
43- ERİŞİLEBİLİRLİK VE KENT MEYDANLARI

  Özet  
Büşra METE, Cansu ÇELTİK, Buğra ÇİÇEK
44- INVESTIGATION OF NON-STICK EFFECT OF H-BN ON VITREOUS ENAMEL COATINGS

  Özet  
Çağlar CELIK BAYAR, Selim Can KABAHOR, Mustafa ARAS
45- THE EFFECT OF ATTACHED 1,2,4−TRIAZOLE RING ON THE CHEMICAL AND EXPLOSIVE PROPERTIES OF RDX

  Özet  
Çaglar CELIK BAYAR, Mert BAYTAR, Kudret Batuhan OKSEM
46- THE INVESTIGATION OF INSENSITIVITY, BALLISTICS AND CHEMICAL PROPERTIES OF A NOVAL RDX DERIVATIVE: TETRAZOLE MODIFIED RDX

  Özet  
Celal GELENER, Safa BOZKURT COŞKUN
47- BİR YAPI BİLGİ MODELLEME UYGULAMASI: KONUT-AVM KARMA PROJESİ

  Özet  
Celal ÖZKALE, Mücahit OPAN, Murat ÜNLÜ, Cenk ÇELİK, Halil İbrahim SARAÇ
48- RÜZGAR VE HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ’NDEN KIRSAL BİR YERLEŞİM BÖLGESİNDE OPTİMAL ENERJİ ÜRETİMİ

  Özet  
Ceyda AKSOY TIRMIKÇI, Cenk YAVUZ
49- ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANIMI İÇİN GÜNEŞ PANELİ SAYISI BELİRMEDE YENİ BİR HESAPLAMA YÖNTEMİ

  Özet  
Ceyda AKSOY TIRMIKÇI, Cenk YAVUZ
50- SABİT VE HAREKETLİ GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEMLERİNİN SAKARYA İLİ İÇİN İLK ÖRNEKLERİNİN OLUŞTURULMASI VE GERÇEK GETİRİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Ceyhun KÖSE, Engin KARACA
51- ISIL İŞLEM ŞARTLARININ FİBER LAZER KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN Tİ6AL4V ALAŞIMININ MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Ceyhun KÖSE, Engin KARACA
52- FİBER LAZER KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN Tİ6AL4V ALAŞIMININ MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNE LAZER GÜCÜNÜN ETKİSİ

  Özet  
Deniz SÖNMEZ, Ayşegül Akdoğan EKER
53- GIDA AMBALAJ SEKTÖRÜNDE İNCE CİDARLI PARÇALARIN ÜRETİMİ İÇİN YENİ NESİL ENJEKSİYON MAKİNALARININ KULLANIMI

  Özet  
Dicle ÇELİK, Meltem YILDIZ
54- FARKLI MG/AL ORANLARINDA HAZIRLANAN HİDROTALSİTLERİN AKTİVASYONU VE ELDE EDİLEN SONUÇLARIN İNCELENMESİ

  Özet  
Dilek ASİ, Halit GÜN, Osman ASİ
55- CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELERDE KULLANILAN SERAMİK TOZ PARTİKÜLLERİNİN BOYUTUNUN VE GEOMETRİSİNİN MALZEMENİN POROZİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ebru YALÇINKAYA,Utkan MUTMAN
56- ŞEV STABİLİTESİ ANALİZİNDE BİR VAKA ANALİZİ

  Özet  
Ece GÜLEÇ
57- GÜNCEL OKUL TASARIMLARI İÇİN ÖNCÜ BİR YAKLAŞIM: FİNLANDİYA VE KÖY ENSTİTÜLERİNİN EĞİTİM MODELİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE EĞİTİM YAPILARI MİMARİ TASARIMINA ETKİSİ

  Özet  
Efsun ŞENTÜRK,Ali Can ÖZARSLAN,Cem Batuhan ÇEVLİK,Burcu KARAKUZU İKİZLER,Sevil YÜCEL
58- İYON KATKILI S53P4 BİYOAKTİF CAM ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

  Özet  
Ekrem KAZAN, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
59- YEŞİL BİNA TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN PALLADİUM TOWER VE BARCO TEKSTİL FABRİKASI'NIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

  Özet  
Elif BAYRAMOĞLU, Banu Çiçek KURDOĞLU, Sultan Sevinç Kurt KONAKOĞLU, Seyhan SEYHAN
60- SU KENARI ALANLARININ REKREATİF AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: SERA GÖLÜ ÖRNEĞİ

  Özet  
Elif BÜYÜK ÖĞÜT, Engin AKÇAOĞLU
61- ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE KULLANILAN NANOAKIŞKANLARIN ISIL İLETKENLİK VE VİSKOZİTE MODELLERİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Emrah BUDAKOĞLU, Murat UTKUCU, Ali SİLAHTAR
62- 24 MAYIS 2014 KUZEY EGE DENİZİ DEPREMİ (MW=6.9) SONLU-FAY KIRILMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Emrah BUDAKOĞLU,Murat UTKUCU, Ali SİLAHTAR, Günay BEYHAN
63- 13 EKİM 1993 (MW=6.9) VE 25 EKİM 1993 (MW=6.7) DOĞU YENİ GİNE DEPREM ÇİFTİNİN UZAK-ALAN SONLU-FAY KAYNAK ÖZELLİKLERİ

  Özet  
Emre Cem SUMMAK, Adalet ZEREN
64- AL/CU/SİC HİBRİT KOMPOZİTİNE SİNTERLEME SICAKLIĞININ TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Emre DAL, Şenol ŞAHİN, Yıldız ŞAHİN
65- DEMİR DIŞI METAL MALZEMELERİN İŞLENMESİNDE KULLANILAN KESİCİ TAKIMLARIN FARKLI KAPLAMA MALZEMELERİ İLE İŞLEME VERİMLİLİĞİNİN VE KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASININ DENEYSEL TASARIM YÖNTEMİ İLE ENİYİLENMESİ

  Özet  
Engin AKÇAOĞLU, Elif ÖĞÜT
66- ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE KULLANILAN SU- ETİLEN GLİKOL KARIŞIMLI AL2O3 BAZLI NANOAKIŞKANIN ISIL PERFORMANS ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Eray YILMAZLAR, Ercan COŞGUN, Yılmaz GÜVEN
67- MİKRODENETLEYİCİLER İÇİN DİGİTAL FİLTRE TASARIM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE ÖRNEK BİR BANT GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

  Özet  
Ercan COŞGUN, Harun GEZİCİ, Hilmi KUŞÇU, Eray YILMAZLAR
68- SENSÖRLERİN GÖMÜLÜ SİSTEMLERDE GERÇEK ZAMANLI KONTROLÜ İÇİN UYGULAMA ARAYÜZÜ TASARIMI

  Özet  
Erdal ÖNER, Gökhan ADIYAMAN, Murat YAYLACI, Ahmet BİRİNCİ
69- PLANE CONTACT PROBLEM ON INDENTATION OF A CIRCULAR PUNCH INTO A FUNCTIONALLY GRADED LAYER

  Özet  
Erdinç KESKİN, İlker ŞAHİNOĞLU, Onur YAVAN
70- PİRİNÇ KABUĞU KÜLÜ İLE İYİLEŞTİRİLEN KİLLİ ZEMİNLERİN SERBEST ŞİŞME DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Eren SOYLU, Mehmet DİREK, Fikret YÜKSEL
71- R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANI KULLANAN KLİMA SİSTEMİNDE PLAKALI TİP İÇ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ KULLANIMININ ETKİSİ

  Özet  
Eren SOYLU, Mehmet DİREK, Fikret YÜKSEL
72- BİR OTOMOBİL KLİMA SİSTEMİNDE ALTERNATİF OLARAK R1234ZE(E) SOĞUTUCU AKIŞKANININ ŞARJ MİKTARININ DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ

  Özet  
Erkin ALTUNSARAY
73- SANDVİÇ UZUN DİKDÖRTGEN PLAKLARIN BURKULMASININ PARAMETRİK OLARAK İNCELENMESİ

  Özet  
Esra ERES, Neslihan TÜRKMENOĞLU BAYRAKTAR
74- YENİDEN İŞLEVLENDİRİLEN ENDÜSTRİ YAPILARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ BAĞLAMINDA İRDELENMESİ: MANNESMAN FABRİKASI ÖRNEĞİ

  Özet  
Eyubhan AVCI
75- KİMYASAL ENJEKSİYON YAPILMIŞ KUMLARDA FARKLI KÜR KOŞULLARININ PERMEABİLİTEYE ETKİSİ

  Özet  
Fatih ATAMTÜRK, Halil YİĞİT
76- EKLEM KİREÇLENMESİ FİZİK TEDAVİ TAKİBİ İÇİN SİBER FİZİKSEL SİSTEM TASARIMI

  Özet  
Fatih EMİROĞLU, Hüseyin PELİT
77- YOĞUNLAŞTIRILMIŞ KAVAK (POPULUS TREMULA L.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE SU İTİCİ EMPRENYE MADDELERİNİN ETKİSİ

  Özet  
Fatih SEMERCİ, Fatmanur ATALAY, Seda ÇAĞLAR
78- MİMARİ AKIMLARIN DİNİ YAPILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

  Özet  
Fatih SEMERCİ, Seda ÇAĞLAR
79- KAMUSAL YAPILARIN TOPLUMSAL BELLEKTEKİ YERİ: KONYA KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Fatih YARDIM, Samet Can BİÇER, Mesut ÇELEN
80- WORST CASE CIRCUIT ANALYSIS OF A RUNNING BOARD MODULE FOR TRANSPORTATION VEHICLES

  Özet  
Ferit ARTKIN
81- MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ VE ISO 50001: 2011

  Özet  
Ferit ARTKIN
82- MAKİNELERDE VE TESİSLERDE MÜHENDİSLİK ÖNLEMLERİ VE UYGULAMALARI

  Özet  
Fürüzan ASLAN, Gamze KILINÇ
83- PEYZAJ ŞEHİRCİLİĞİ BAĞLAMINDA ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ DR HASANBEY CADDESİ ÖNERİSİ

  Özet  
Fürüzan ASLAN, Oğuz ATEŞ
84- ELAZIĞ ŞAHİNKAYA KÖYÜ ÖRNEĞİNDE ARKEOPARK PEYZAJ TASARIMININ İRDELENMESİ

  Özet  
Gamze Fahriye PEHLİVAN
85- EK YAPININ TARİHİ YAPIDAKİ GÖRSEL ETKİSİNİN EGEMENLİK İLİŞKİSİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

  Özet  
Gokhan BAYAR
86- DEVELOPMENT OF A ROS BASED CONTROL TOOLBOX FOR A 3D LASER SCANNING SYSTEM

  Özet  
Gokhan BAYAR, Erkan BASYIGIT
87- DESIGN OF AN AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL ROBOTIC SYSTEM

  Özet  
Gülay AKKAR, Adalet ZEREN
88- ÇELİK ÜRETİMİNDE KOK BATARYALARININ FARKLI SÖNDÜRME SİSTEMİ TASARIMLARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ

  Özet  
Göktuğ GÖKGÖZ, Ali Osman KURUŞCU
89- YAPILARDA CAMIN KOLON, KİRİŞ VE DÖŞEME OLARAK KULLANILMASI

  Özet  
Hacer ÜÇGÜN,Yasemin ÖNAL
90- PARALEL AKTİF GÜÇ FİLTRESİNDE KULLANILAN ALGORİTMALARIN PSIM KULLANILARAK KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

  Özet  
Hakkı TONGUÇ TOKOL
91- KATAMARAN (ÇİFT GÖVDELİ) YATLARDA İÇ MEKAN VE DIŞ KULLANIM ALANLARI TASARIMI

  Özet  
Harun GEZİCİ, Sıtkı KOCAOĞLU, Hilmi KUŞÇU, Volkan ERDEMİR
92- AKIŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ELEKRİK MOTORLARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Hatice ULUSOY, Mehmet ÖZCAN, Abdi ATILGAN3, Özlem AYDIN, Hüseyin PEKER4
93- BARİT VE PİRİT MADDESİNİN WENGE ODUNUNUN YAPIŞMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Hatice ULUSOY, Abdi ATILGAN, Hüseyin TAN, Hüseyin PEKER
94- BARİT (BASO4) MADDESİNİN AHŞAPTA EMPRENYE EDİLEBİLME ÖZELLİĞİ VE BAZI TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Hilal ALBAYRAK MUTLU, Safa BOZKURT COŞKUN, Eren MUTLU
95- YATAK KATSAYISI DEĞİŞKEN ELASTİK ZEMİN ÜZERİNDEKİ KİRİŞİN EĞİLME PROBLEMİNİN FARKLI ANALİTİK TAHMİN YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ

  Özet  
Hüseyin ŞENLİ, Fuad OKAY, Seval PINARBAŞI ÇUHADAROĞLU
96- I-ENKESİTLİ ÇELİK YAPI ELEMANLARI İÇİN PRATİK TASARIM FORMÜLLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

  Özet  
K. Onur DEMİRARSLAN, Serden BAŞAK, Deniz DEMİRARSLAN
97- AÇIK BÜRO MEKÂNLARINDA MEYDANA GELEN GÜRÜLTÜLERİN KAYNAKLARI VE ETKİLERİ

  Özet  
Kader KESKİN
98- GELENEKSEL MİMARİDE BİNALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ/AKÇAABAT ORTAMAHALLE ÖRNEĞİ

  Özet  
Kasım BAYNAL, Ayhan İRİÇ, Ali İhsan BOYACI
99- SAP KURULUM SÜREÇLERİ VE ONAY MEKANİZMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİ: BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI

  Özet  
Kasım BAYNAL, Yıldız ŞAHİN, Saime TAPHASANOĞLU
100- ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BİR İNŞAAT PROJESİ İÇİN BUZDOLABI SEÇİMİ

  Özet  
Kemal ÜÇLER, Ali KİBAR, Kadri Süleyman YİĞİT
101- GÜNEŞ ENERJİSİNİN TERMAL OLARAK DEPOLANMASI İÇİN ISI DEPOSU TASARLANMASI VE BU DEPOYA DİREK GÜNEŞ IŞINIMININ ETKİSİ

  Özet  
Koray KONDAKCI, Safa Bozkurt COŞKUN
102- UNİFORM OLMAYAN ÇUBUKLARIN BOYUNA TİTREŞİMLERİNİN BAZI ANALİTİK TAHMİN YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

  Özet  
Kubilay KARACA, Aydın KAVAK
103- KİMYASAL STABİLİZASYON TEKNİKLERİNİN BENTONİT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Lütfullah GÜNDÜR, Şevket Onur KALKAN, A. Münir İSKER
104- LİF ÇİMENTO LEVHALARIN GÜRÜLTÜ BARİYERİ OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  Özet  
Mahmut KAHRAMAN, Ferhat PAKDAMAR
105- MİMARİ PROJELERDEKİ HATA VE BOZULMALARDA İNSAN KAYNAKLI ETKİLERİN ARAŞTIRILMASI, ÖRNEKLER ÜZERİNDEN ANALİZİ VE DEĞERLENİRLİMESİ

  Özet  
Mehmet Emin ÖRS, Mehmet KARALI
106- MİNİ KÜRESEL BİR HELİKOPTERİN TASARIMI, İMALATI VE UÇUŞ DİNAMİKLERİNİN DENETİMİ

  Özet  
Mehmet Hayrullah AKYILDIZ, Ferhat YETİZ
107- EPS GEOFOAM SENTETİK MALZEMELERİNİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR

  Özet  
Mehmet Nuri YILDIRIM, Abdurrahman KARAMAN,Veysel TOKDEMİR, Sabır ERTEKİN
108- CAM ELYAF KUMAŞI İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KAVAK LAMİNE AHŞAP MALZEMENİN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ

  Özet  
Mehmet Nuri YILDIRIM, Veysel TOKDEMİR, Abdurrahman KARAMAN, Sabır ERTEKİN
109- AKUSTİK KONUSUNUN LİSANSÜSTÜ TEZLERDEKİ BİBLİYOMETRİK PROFİLİ

  Özet  
Mehmet Selçuk MERT, Mehmet Emre BURULDAY
110- PERFORMANCE ANALYSIS OF DIFFERENT WORKING FLUIDS FOR AN ORGANIC RANKINE CYCLE

  Özet  
Meltem ALTIN KARATAŞ, Hasan GÖKKAYA
111- [0/90]S FİBER ORYANTASYONUNDAKİ KARBON FİBER TAKVİYELİ PLASTİK KOMPOZİT MALZEMENİN AŞINDIRICILI SU JETİ İLE İŞLENMESİ SONUCU OLUŞAN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ

  Özet  
Meltem ALTIN KARATAŞ, Hasan GÖKKAYA
112- [0/90]S FİBER ORYANTASYONUNDAKİ KARBON FİBER TAKVİYELİ PLASTİK KOMPOZİT MALZEMENİN AŞINDIRICILI SU JETİ İLE İŞLENMESİ SONUCU OLUŞAN DELAMİNASYON HASARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Meltem YILDIZ
113- MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE “YEŞİL KİMYA” KAVRAMININ ÖNEMİ

  Özet  
Mert ALTINKAYA, Nur BEKİROĞLU, Selin ÖZÇIRA
114- İZMİR İLİNDE SEÇİLEN BİR BÖLGEDE RÜZGAR POTANSİYELİNİN VE YILLIK ENERJİ ÜRETİMİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Merve ÇOBAN ÇINAR, Sevgül LİMONCU
115- BİNA YENİLEME YÖNTEMİYLE OLUŞTURULAN KONUT YAPILARINDA GRC ESASLI PREKAST CEPHE SİSTEMİNİN İRDELENMESİ

  Özet  
Merve TEMİZ, Alper SAĞLIK, Abdullah KELKİT, Elif SAĞLIK
116- EĞİTİM KURUMLARININ ENGELLİ ULAŞILABİLİRLİĞİ AÇISINDAN İRDELENMESİ: ÇANAKKALE KENTİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Mesut KANDEMİR, İdris KARAGÖZ
117- POLİPROPİLENİN MORFOLOJİSİNİN ÇEKİRDEKLEŞTİRİCİ AJAN KATKILARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ

  Özet  
Mesut KANDEMİR, İdris KARAGÖZ
118- POLİPROPİLENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ÇEKİRDEKLEŞTİRİCİ AJAN KATKILARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ VE KONTROLÜ

  Özet  
Metin TÜYSÜZ, Halil İbrahim OKUMUŞ
119- FOTOVOLTAİK SİSTEM İÇİN ARTTIRAN ÇEVİRİCİ TASARIMI VE MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI İZLEYİCİSİ İLE KONTROLÜ VE OPTİMİZASYONU

  Özet  
Metin TÜYSÜZ, Halil İbrahim OKUMUŞ
120- BULANIK MANTIK TABANLI HİBRİT ENERJİ SİSTEMİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI İZLEYİCİSİ İLE KONTROLÜ, TASARIMI VE OPTİMİZASYONU

  Özet  
Mihriban ELMACIOĞLU, Erol FEYZULLAHOĞLU, Sinan FİDAN
121- FARKLI ÇEVRESEL KOŞULLARDA ÇALIŞAN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMELERİN AŞINMA ÖZELLİKLERİ

  Özet  
Muhammed Tarık MERMER, Pınar DİNÇ KALAYCI
122- KAMUSAL ALAN KAVRAMININ MİMARİ PROJE YARIŞMALARI ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YÖNTEM ÖNERİSİ

  Özet  
Muhammet KURUCU, Tuba Nur OLĞUN
123- YEREL YERLEŞİM DOKULARININ MODERNLEŞEN ANADOLU KENTLERİ BAĞLAMINDA İRDELENMESİ: ELAZIĞ ÖRNEĞİ

  Özet  
Murat KARAKÖSE,Ünal KURT
124- GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNİN MEKANİK KONSTRÜKSİYONUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

  Özet  
Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ
125- İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜRETİM İLİŞKİSİ VE CİRO VERİLERİNİN PANEL VERİ ANALİZİ

  Özet  
Murat ÜNLÜ, Mücahit OPAN, Celal ÖZKALE, Cenk ÇELİK, Halil İbrahim SARAÇ
126- CEYHAN NEHRİ HAVZASI’NDA ÇOKLU BARAJ GÖLLERİ ÜZERİNDE YÜZER FOTOVOLTAİK SİSEMLERİN KULLANILDIĞI BİR SİSTEMDE OPTİMAL ENERJİ ÜRETİMİ

  Özet  
Mustafa ÇÖL, Funda Gül KOÇ, Ece SİMOOĞLU SARI
127- SEMENTASYON ÇELİKLERİNDE OPTİMUM BOR KAPLAMA PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Mustafa Fatih ALPDOĞAN
128- ANADOLU DA SU DEĞİRMENLERİ GELENEĞİ

  Özet  
Mustafa KOÇER, Abdulhamit NAKİPOĞLU, Burhan ÖZTÜRK, Mohammed GAMAL AL-HAGRİ, Musa Hakan ARSLAN
129- COMPARISON OF SEISMIC LOAD BASED SPECTRAL ACCELERATION VALUES ACCORDING TO TBSC 2018 AND TSC 2007

  Özet  
Mustafa KOÇER, Burhan ÖZTÜRK, Abdulhamit NAKİPOĞLU, Mohammed Gamal Al-HAGRİ, Musa Hakan ARSLAN
130- INVESTIGATION OF DISPLACEMENT DEMANDS IN REINFORCED CONCRETE BUILDINGS IN THE CONTEXT OF THE CHANGED SEISMIC CODE

  Özet  
Mustafa KUTKAN KARAOĞLAN, Vildan ÖNEN
131- İNCE BOYUTLU TUNÇBİLEK LİNYİT KÖMÜRÜNÜN FLOTASYONLA ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

  Özet  
Mustafa ŞAHİN, Yüksel OĞUZ, Muhammed Mustafa KELEK
132- NATURAL LIGHTING AND DAYLIGHT FACTOR IN BUILDINGS

  Özet  
Muzaffer AKSOY
133- GOLDBACH HİPOTEZLERİNİN İSPATI VE UYGULAMA SONUÇLARI

  Özet  
Mücahit OPAN, Ali Talip ENGİ
134- YUVACIK BARAJINI BESLEYEN DERELERİN BARAJIN EKONONMİK ÖMRÜNE ETKİLERİ

  Özet  
Mücahit OPAN, Ayşe DOĞAN
135- NAMAZGAH BARAJINA AİT EKSİK SU KALİTE DEĞERLERİNİN YAPAY SİNİR AĞI YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ

  Özet  
Mücahit OPAN, Celal ÖZKALE, Murat ÜNLÜ, Cenk ÇELİK, Halil İbrahim SARAÇ
136- KIRSAL BİR YERLEŞİM BÖLGESİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN OPTİMAL ENERJİ ÜRETİMİ

  Özet  
Mücahit OPAN, Tevfik YILMAZ
137- ORTA SAKARYA HAVZASINDA OPTİMAL KURAKLIK YÖNETİMİ

  Özet  
Müge GÖKER PAKTAŞ
138- İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE İÇ MEKAN TASARIMI: İLKE-SİSTEM-TASARIM BAĞINTISI

  Özet  
Mümin ŞAHİN, Cenk MISIRLI, Selçuk SELVİ
139- DEMİR DIŞI ALAŞIMLARDA YÜZEY KAPLAMANIN ETKİLERİ

  Özet  
Mümin ŞAHİN, Cenk MISIRLI, Selçuk SELVİ
140- YÜZEY KAPLAMA İŞLEMLERİNİN YÜKSEK HIZ ÇELİKLERİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİLERİ

  Özet  
Münevver DAĞGÜLÜ , İbrahim Başak DAĞGÜLÜ
141- DİVANYOLU ÜZERİNDE YER ALAN TARİHİ KENT MEYDANLARI , BU MEYDANLARI TANIMLAYAN BİNALAR VE BU MEYDANLARIN BARINDIRDIĞI GÜNÜMÜZDE VAROLMAYAN İŞLEVLER

  Özet  
Nadir YILDIRIM
142- NANOTEKNOLOJİ VE GELECEĞİN ÇEVRECİ POLİMERİ NANOSELÜLOZ

  Özet  
Nagihan CANKURT, Alper SAĞLIK
143- PEYZAJ TASARIMINDA GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİLERİNİN ETKİN KULLANIMI-TEKNOPEYZAJ

  Özet  
Nazile URAL, Burak GÖRGÜN, Tolga Taha YILDIRIM
144- SICAKLIĞIN KİLİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY
145- BODRUM GELENEKSEL KONUT YAPISI VE İÇ MEKANLARI

  Özet  
Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY, B. Burak KAPTAN
146- İÇMİMARLIK MESLEĞİ VE EĞİTİM TARİHİ

  Özet  
Nilgün ULUTAŞDEMİR, Hasan TUNA, İsrafil ERTÜRK
147- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLMA YETKİSİ VERİLEN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Nilgün ULUTAŞDEMİR, Hasan TUNA, İsrafil ERTÜRK
148- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Nuran BAĞIRGAN
149- TOPLU TAŞIMA ETÜT UYGULAMASINA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Nuran BAĞIRGAN
150- PERSONELİN TAŞIT TÜRÜ TERCİHİNİN BELİRLENMESİNDE DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

  Özet  
Oğuzhan GEDİK , Ayşegül AKDOĞAN EKER , Cihan DEMİR
151- 1.2MW RÜZGAR TÜRBİNİ KANADININ AERODİNAMİK OPTİMİZASYONU

  Özet  
Okşan TANDOĞAN, Elif Ebru ŞİŞMAN
152- HERKES İÇİN TASARIM VE ÇOCUK OYUN ALANLARI

  Özet  
Osman ASİ, Aslı ÖZSOY
153- AKILLI POMPA SİSTEMİ İLE İŞ OPTİMİZASYONU YAPABİLEN, REJENERATİF DEVRE MANTIĞI İLE ÇALIŞAN HIZLI VE EKONOMİK HİDROLİK SİSTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ

  Özet  
Pelin AVŞAR KARABAŞ, Ozan KARABAŞ, Aybüke İŞLEYEN
154- CEVAT DERELİ’NİN RESİMLERİNDE FİGÜR, NESNE VE LEKE DEĞERLERİ

  Özet  
Pelin AVŞAR KARABAŞ, Ozan KARABAŞ, Fatih İŞLEYEN
155- SEMBOLİZM AKIMI KAPSAMINDA KADIN FİGÜRÜNÜN İŞLENİŞİ

  Özet  
Reva ŞERMET, Murat ÖZYAVUZ, Suat ÇABUK
156- SÜRDÜRÜLEBİLİR AÇIK VE YEŞİL ALANLARIN OLUŞTURULMASINDA SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN YERİ

  Özet  
Reva ŞERMET, Murat ÖZYAVUZ, Suat ÇABUK
157- KENTE VE ÇEVREYE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

  Özet  
Saeed BAROUD
158- VALIDATION OF A UPA* (AN OPEN-SOURCE SOFTWARE FOR AIRCRAFT PERFORMANCE ESTIMATION)

  Özet  
Samet SOLU, Handan BAYCIK
159- SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN AA5182-H111 VE AA6082-T6 ALAŞIMLARININ FARKLI İŞLEM PARAMETRELERİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİLERİ

  Özet  
Seda HAZER, Meral ÇOBAN, Ayse AYTAÇ
160- THE INVESTIGATION OF THERMAL PROPERTIES OF GLASS FIBER REINFORCED PLA/PC COMPOSITES

  Özet  
Seda ÖNCÜ DAVAS, Cenk ALHAN
161- YARI-AKTİF İZOLASYON SİSTEMİ ELEMANLARININ MEKANİK PARAMETRELERİNİN HER BİR ELEMANDAKİ BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLİĞİNİN TABAN DEPLASMANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Selim KÜÇÜKATEŞ, H. Metin ERTUNÇ
162- İÇTEN YANMALI PİSTONLU MOTORLARDA PİSTON KOLU AĞIRLIK ORANININ DENGELEMEYE ETKİSİ

  Özet  
Selman ASLAN, Emel ORAL
163- İNŞAAT İŞÇİLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ BİLİNCİ

  Özet  
Selman ASLAN, H.Furkan BİLGİ
164- FİNE KİNEEY YÖNTEMİYLE RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI

  Özet  
Semanur YAVUZ, Seyfullah KEYF
165- AKRİLİK ELYAF PERFORMANSININ GELİŞTİRİLMESİ

  Özet  
Sennur HİLMİOĞLU
166- MEKÂNDA ZAMANI GÖRMEK VE GÖSTERMEK ÜZERİNE İKİ YAKLAŞIM: TARİHSEL VE DENEYİMSEL METOT

  Özet  
Sevil JAHED, Fatma ERDOĞANARAS
167- BREEAM COMMUNITIES VE LEED ND SERTİFİKA SISTEMLERININ KENTSEL YERLEŞIMLERDE ANA KATEGORİLER ÜZERINDE KRİTERLERİNİN GENEL KARŞILAŞTIRMALARI

  Özet  
Sinan KIR, Utkan MUTMAN
168- KESİŞEN KAZIKLARDAN OLUŞAN İKSA SİSTEMİNE BİR ÖRNEK

  Özet  
Sunay TURKDOGAN, Bayram KILIC
169- WARMNESS TUNABLE LIGHT EMITTERS BASED ON NANOSHEET HETEROSTRUCTURES

  Özet  
Sunay TURKDOGAN, Bayram KILIC
170- THIN FILM / NANOWIRE HYBRID STRUCTURES FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS

  Özet  
Sümeyye HASANOĞLU, Togayhan KUTLUK, Nurcan KAPUCU
171- METAL ENDÜSTRİSİ ATIK SULARININ CHLORELLA TÜRÜ MİKROALG İLE ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Sıtkı KOCAOĞLU, Volkan ERDEMİR, Yılmaz GÜVEN
172- MİKRODENETLEYİCİLER LABORATUARI İÇİN ARDUİNO DENEY SETİ VE BİLGİSAYAR ARAYÜZ TASARIMI

  Özet  
Taner GÖKTAŞ, Hüseyin ASLAN, Müslüm ARKAN
173- SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORLAR İÇİN MODÜLER MOTOR MONTAJ SİSTEMİNİN TASARIMI

  Özet  
Tayfun ÖZBEK, Engin Ufuk ERGÜL
174- ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİYLE DALGA ENERJİ SANTRALİ KURULUM YERİ SEÇİMİ

  Özet  
Tuba Nur OLĞUN, Muhammet KURUCU
175- MODERNLEŞEN ANADOLU KENTLERİNDE KÜLTÜREL/MİMARİ MİRASIN KORUMA BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: MALATYA ÖRNEĞİ

  Özet  
Tuba ÜNÜGÜL, Togayhan KUTLUK, Nurcan KAPUCU
176- ESPRESSO KAHVE ATIKLARININ ENZİMATİK BİYOYAĞLAYICI ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Tuğba ŞİMŞEK, Fuad OKAY, Seval PINARBAŞI ÇUHADAROĞLU
177- FARKLI GÖVDE BOYLARINA SAHİP T-ENKESİTLİ ÇELİK ELEMANLARIN ENKESİT ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Tuncay KAP, Ercan ÖZGAN, Metin Mevlüt UZUNOĞLU
178- YERLEŞİM ALANLARINDA ZEMİNİN SIVILAŞMA RİSK HARİTALARININ OLUŞTURULMASI, DÜZCE ÖRNEĞİ

  Özet  
Tuncay KAP, Ercan ÖZGAN, Metin Mevlüt UZUNOĞLU
179- YERLEŞİM ALANLARINDA ZEMİN TAŞIMA GÜCÜ RİSK HARİTALARININ OLUŞTURULMASI, DÜZCE ÖRNEĞİ

  Özet  
Ufuk YURTSEVER, İsmail ÖNAL, Bülent EKER
180- OTOMATİK VE EMNİYETLİ KUMAŞ BOYAMA VE KURUTMA MAKİNASI TASARIMI VE İMALATI

  Özet  
Volkan ERDEMİR, Yılmaz GÜVEN, Hilmi KUŞÇU, Eray YILMAZLAR
181- GÖMÜLÜ SİSTEMLER ÜZERİNDE KULLANILAN ARAYÜZ TASARIM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Yasemen İNCE, Mehmet Akif ERİŞMİŞ
182- ELEKTROKAPLAMA İLE MEMS REZONATÖR VE MEMS TEST YAPILARININ ÜRETİLMESİ

  Özet  
Yavuz ALKAN, Abdullah KELKİT, Alper SAĞLIK, Elif SAĞLIK
183- ÇANAKKALE KENTSEL ALANI ÖRNEĞİNDE AKTİF YEŞİL ALAN OLANAKLARININ VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Yavuz ALKAN, Alper SAĞLIK, Abdullah KELKİT, Elif SAĞLIK
184- GELİBOLU TARİHİ ALANI ŞEHİTLER ABİDESİ ÇEVRESİNİN GÖRSEL VE FONKSİYONEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
İbrahim YILMAZ
185- BURSA HİSAR İÇİ TARİHİ DOKU KORUMA ÇALIŞMALARINDA AŞAMALAR ANALİZLER VE SORUNLAR

  Özet  
İlhan YILMAZ
186- UÇUCU KÜL , YÜKSEK FIRIN CÜRUFU VE ZEOLİT KATKILI KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLARIN İŞLENEBİLİRLİK VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
İlker İNAN, Necmi Cemal ÖZDEMİR, Ferit ARTKIN
187- TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA ENERJİ SORUNUNUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM YÖNTEMLERİ İLE ÇÖZÜMÜ

  Özet  
İrem CEYLAN
188- MOTORYAT TASARIMINDA MALZEME SEÇİMİ VE İÇ MEKANDA DETAY ÇÖZÜMÜ İLİŞKİSİ

  Özet  
İrem ERŞAN ÖZÇİFÇİ, Kunter MANİSA
189- ESKİ YAPILARIN KULLANIM DÖNÜŞÜMÜNÜN YAPI TİPOLOJİLERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

  Özet  
Yüksel OĞUZ, Mustafa ŞAHİN, Muhammed Mustafa KELEK
190- ERGONOMIC AND PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF DYNAMIC LIGHTING BASED INTERIOR SPACE FICTION

  Özet  
Yılmaz GÜVEN, Eray YILMAZLAR, Volkan ERDEMİR
191- GAZ KÜTLESEL DEBİ ÖLÇÜMÜ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM UYGULAMASI ÖRNEĞİ

  Özet  
Zehra EMİNAĞAOĞLU
192- İMAR DEĞİŞİKLİKLERİNİN NEDEN VE SONUÇ İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE İNCELENMESİ- ARTVİN ÖRNEĞİ

  Özet  
Zeynep Büşra GÜNAL, Handan BAYCIK
193- SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN AA5182-H111 VE AA5083-H111 ALAŞIMLARININ İŞLEM PARAMETRELERİNİN ÖZELLİKLERE ETKİLERİ

  Özet  
Zuhal ŞİMŞEK
194- EKOLOJİK YALITIM MALZEMELERİNİN MİMARİDE KULLANIM ÇEŞİTLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Özgür TUNCEL, İbrahim USLAN, Metin U. SALAMCI
195- İKİ EKSEN HAREKET PLATFORMU İÇİN KONTROLCÜ TASARIMI VE DENEYSEL UYGULAMASI

  Özet  
Özkan YAMAN, Hüseyin PELİT
196- AŞINDIRICI SU JETİ İLE KESİLMİŞ LİF LEVHANIN (MDF) YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE İŞLEME PARAMETRELERİNİN ETKİSİ

  Özet  
Şeref Doğuşcan AKBAŞ
197- BENDING ANALYSIS OF EDGE CRACKED COMPOSITE BEAMS RESTING ON ELASTIC FOUNDATION

  Özet  
Şeref Doğuşcan AKBAŞ
198- ELASTO-PLASTIC ANALYSIS OF A SANDWICH COMPOSITE PLATE

  Özet  
Şeref Doğuşcan AKBAŞ
199- THERMAL BUCKLING ANALYSIS OF A NANOPLATE BASED COUPLE STRESS THEORY

  Özet  
Şevket Onur KALKAN, Lütfullah GÜNDÜR
200- AÇILMIŞ VERMİKÜLİT AGREGALARIN KOMPOZİT YAPILI SIVA HARÇLARINDA HARCIN TERMAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Ahmet Levent HAMAVİOĞLU
1- MİMARLIKTA SANAL GERÇEKLİĞİN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ DUYUSAL VE ALGISAL ETKİLERİ

  Özet  
Ahmet Oktay DEVECİLİ, Ahmet SUCU, Salim BOZKUŞ
2- DÖKÜM GÖVDELİ TRIPLE POMPA TAHRİK KAPLİNİ HASAR ANALİZİ

  Özet  
Bayram KILIÇ, Sunay TÜRKDOĞAN
3- GROWTH OF HYBRID NANO-SEMICONDUCTOR FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELL

  Özet  
Bedriye UÇPINAR, İpek ÖZDEMİR, Tuğba AVCI, Ayşe AYTAÇ
4- DEVELOPMENT OF PLASTICIZED CASEIN AND POLY (VINYL ALCOHOL) BIO-COMPOSITE FILMS: EFFECT OF PLASTICIZER

  Özet  
Bircan TINMAZ, Gamze UYSAL, Meral COBAN, Ayşe AYTAC
5- INVESTIGATION OF THE THERMAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF RICE HUSK ASH REINFORCED PLA BASED COMPOSITES

  Özet  
Burak GÖRGÜN, Nazile URAL, Ümitcan ULUMAN
6- HEYELAN VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

  Özet  
Dicle ÇELİK, Meltem YILDIZ
7- ALTIN DESTEKLİ HİDROTALSİT KATALİZÖRLERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU

  Özet  
Esra BAŞARAN, Ezgi BİÇER, Gülşen KURT DEMİR, Mehmet KODAL, Güralp ÖZKOÇ
8- ETİLEN GLİKOL DİMETAKRİLAT İLE HAZIRLANAN ÇAPRAZ BAĞLANMIŞ POLİETİLEN’İN MEKANİK, ISIL VE REOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Evin SÜTCÜ
9- PROJE TİP ÜRETİM İÇİN EŞ ZAMANLI MALZEME VE KAPASİTE İHTİYAÇ PLANI SİSTEMİ TASARIMI

  Özet  
Gizem BÜYÜKGÜNER, Ayten ERDEM
10- TARİHİ ÇEVRE KORUMA SORUNLARI ÖZELİNDE TURİZM OLGUSU: AMASYA HATUNİYE VE HELKIS MAHALLELERİ ÖRNEĞI

  Özet  
Mehmet Selcuk MERT, Fikret YÜKSEL, Mehmet Emre BURULDAY
11- INVESTIGATION OF A HYDROGEN PRODUCTION SYSTEM INTEGRATED WITH GEOTHERMAL-ASSISTED ORGANIC RANKINE CYCLE

  Özet  
Melih ŞAHİN
12- ORMAGÜLLERİNİN ( RHODODENDRON L. ) ÜLKEMİZDE PEYZAJ UYGULAMALARINDA KULLANIM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Melike TÜRKOĞLU, Togan TONG
13- HESAPLAMALI TASARIM SÜRECİNDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ: YÜZEY VE ÇEŞİTLİLİKLERİ

  Özet  
Mert ZERİN, Özge DOĞAN, Mine YAVUZ, Zeynep FINDIK, Burcu Nilgün ÇETİNER, Serdar AKTAŞ
14- PRODUCTION OF ANTIMONY TRIOXIDE FROM ANTIMONY ORE

  Özet  
Merve AYDIN , Hüseyin Yıldırım DALKILIÇ
15- YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİ KULLANILARAK NEHİR AKIM TAHMİNLERİNİN YAPILMASI

  Özet  
Nayeon LEE
16- SHAPE MEMORY PROPERTY OF POLY(Ε-CAPROLACTONE)/THERMOPLASTIC POLYURETHANE (TPU) BLENDS IN THE PRESENCE OF A DIISOCYANATE COMPATIBILIZER

  Özet  
Nazile URAL, Burak GÖRGÜN, Kadir PAKSOY
17- KİLLİ ZEMİNLERDE UÇUCU KÜL İLE ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ

  Özet  
Nilüfer HİLMİOĞLU
18- KİMYA SANAYİNDE PROSES YOĞUNLAŞTIRMA İLE MEMBRAN REAKTÖRDE ETBE ÜRETİMİ

  Özet  
Onur DEDEOĞLU, Berna BOLAT
19- HELEZON KONVEYÖR SİSTEMLERİNDE OLUK BOŞLUĞUNUN VE EĞİM FAKTÖRÜNÜN İLETİM KAPASİTESİNE ETKİSİ

  Özet  
Pazilaiti YASHENG,Burcu KARAKUZU,Sevil Yücel
20- TEPKİ YÜZEY METODU İLE FINDIK YAĞINDAN SAFSIZLIKLARIN SİLİKA AEROJEL İLE ADSORPSİYONUNUN OPTİMİZASYONU

  Özet  
Seda HAZER, Isik BORDANACI, Mehmet OZDEMIR, Ayse AYTAC
21- THE EFFECTS OF PROCESS PARAMETERS ON THE PROPERTIES OF REDUCED GRAPHENE OXIDE REINFORCED (PET/PBT) COMPOSITES

  Özet  
Sinan KAYA, Mehmet Selçuk ARSLAN
22- ÇAMAŞIR NEM SEVİYESİNİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN GELİŞTİRİLEN BİR SENSÖR SİSTEMİ

  Özet  
Sinan ÖZKAN
23- SON YILLARDA ISTANBUL GENELINDE YAPILAN KENTSEL YENILEMENIN KADIKOY BOLGESINDE UYGULANMASI ILE ELDE EDILEN SONUÇLAR

  Özet  
Ulaş TURNA
24- BİR DAĞITIM SİSTEMİNDE DAĞINIK ENERJİ KAYNAKLARININ ETKİSİNİN ANALİZİ: TERSE GÜÇ AKIŞININ İNCELENMESİ

  Özet  
İdris BAHADUR, Togan TONG
25- YAPI SEKTÖRÜ OTORİTELERİNCE HAZIRLANMIŞ BIM UYGULAMA PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Yesim BABACAN, Gokce SEVGEN, Ayse AYTAC
26- THE EFFECT OF MICROWAVE ON THE THERMAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF POLY (LACTIC ACID)/CATIONIC MONOMER FILMS

  Özet  
Zehra EMİNAĞAOĞLU
27- KENTSEL MEKAN ORGANİZASYONUNDA BİTKİLERİN MEKAN ÖGESİ OLARAK KULLANILMASI

  Özet  
Zehra GÜNEŞ, Özgür KAHRAMAN
28- PEYZAJ ALANLARINDA KULLANILAN BAZI YENİLEBİLİR SÜS BİTKİLERİ

  Özet  
Özge DOĞAN, Mine YAVUZ, Burcu Nilgün ÇETİNER, Serdar AKTAŞ
29- PRODUCTION OF ZIRCONIUM OXIDE FROM ZIRCONIUM SILICATE

  Özet  
Şeyma Sena KAYA, Can Şakir BİNAN
30- UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİNE KABUL EDİLMENİN KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDAKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME “SAFRANBOLU ÖRNEĞİ”

  Özet