KAYIT VE KONAKLAMA

KAYIT ÜCRETLERİ
Yurt İçi Katılımcı (Akademik Personel/Öğretmen/Öğrenci) 1500 TL
Dış Katılımcı (Sektörel Katılım, Dinleyici, Akademik Olmayan Kişi, Firmalar) 2500 TL
Karma Sergi Katılım Ücreti (Her bir eser için) 3000 TL

 

KATILIMCILAR İÇİN KAYIT VE ÖDEME BİLGİLERİ

 

 1. Kongremiz uzaktan erişim / online olarak yapılmakta olup, fiziki katılım söz konusu değildir. Online katılım için her katılımcıya, katılım sağlaması için ayrı ayrı şifreler sistemde kayıtlı üyelik bilgileri üzerinden kayıt sırasında kullandığı mail adresine gönderilmektedir. Şifreler kongre katılımcılarına tek tek gönderilmekte olup, kayıtlı olmayan katılımcılar kongremize katılım sağlayamazlar. Bu nedenle sistem yöneticisi sadece sistemde kaydı olan kişiler için sisteme giriş izni vermektedir.
 2. Kongremiz ulusal ve uluslararası nitelikte olup, akademik teşvik kriterlerini ve doçentlik başvuru kriterlerini taşımaktadır. Bu nedenle bu konuda bilgi talebinde bulunmayınız ve iletişim içerisine girmeyiniz.
 3. Kongremizde iki şekilde katılım sağlanmaktadır. Dış katılım “Sektörel” “Dinleyici” ve “Akademik” “Bilimsel” “Öğrenci” şeklindedir. Dış katılımcılar ve Akademik personel için ayrı ayrı ayrı katılım ücreti belirlenmiştir. Bu ücretler yukarıdaki tabloda gösterildiği gibidir.
 4. Kongremizde oturumlarda bulunan bildirilerin sunum şekli, sıralaması, öne alınması, yer değiştirilmesi ve diğer her türlü yönetim ilgili oturum başkanına aittir. Bu nedenle kongremiz kurulları ve diğer ilgililer oturumlara yönelik müdahale edemez ve oturum başkanlarının görevlerine karışamaz. Bu konudaki her türlü talep ve istek ilgili oturum başkanlarına iletilmek zorundadır.
 5. Bir kayıt ile ancak tek "bir" bildiri ile katılabilirsiniz. Bu bildiri sunum şekli ilgili katılımcının tercihine bağlıdır. Bir bildiri üzerinde bildiri gönderen her katılımcı kongre katılım ücretinin yarısı tutarında artan her bildiri başına ödeme yapmak zorundadır.
 6. Kongremizde sunumlar İngilizce ve Türkçe olarak yapılmaktadır. Bu sunum tercihi kongremize bildiri özeti yüklenirken tercih edilmelidir. Hangi dille sunum yapmak isteniyor ise sadece o dilde hazırlanmış olan bildiri ile katılınız. Sunduğunuz ve tercih ettiğiniz dilin dışında özet ve tam metin göndermeyiniz.
 7. Kongremize gönderilen bildiri ve posterler eğer “YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA” Tezlerinden türetilmiş ve üretilmiş ise ilk sırada ilgili çalışmanın sahibi ve ikinci sırada ilgili çalışmanın danışmanının ismi yer almak zorunadır.  Bu zorunluluğa kongremize katılan her katılımcı uymakla yükümlüdür. Oluşan sorun ve aksaklıktan ilgili katılımcı(lar) sorumlu olup, kongremiz yönetimi ve düzenleyicileri yükümlülük kabul etmez.  Ayrıca ilgili bildiri projeden üretilmiş ve bir kurum tarafından desteklenmiş ise proje kodu/numarası ve projeye ait bilgiler özet metin sonunda mutlaka belirtilmelidir. Bu eksiklikten doğan olumsuzluk katılımcıya aittir.
 8. Kongremizde her türlü işlem sistem üzerinden yapılmakta olup, mail üzerinden yapılan işlemler kabul edilmemektedir. Bu nedenle bildiri gönderimlerini mutlaka sistem üzerinden yaptığınız üyelik bilgileriniz ile gerçekleştiriniz. Kongremize ilişkin her türlü bilgi kongremiz sitesinde yer almaktadır. Bu nedenle telefon ve benzeri iletişim yolları ile bilgi alma talebinde bulunmayınız.
 9. Tam metin gönderim tarihi kongrenin ikinci günü akşam saat 24:00’a kadardır. Bu tarihin ertelenmesi ve öne çekilmesi durumunda ilgili kongre yetkilileri tarafından katılımcılara mail ile bildirilecektir. Bu yönde bir bilgi paylaşımı olmadığı sürece “TAM METİN GÖNDERİM TARİHİ KONGRENİN BİTİM TARİHİ AKŞAM SAAT 24:00’dır.” Tam metin gönderimi kongremizde zorunlu değildir. Akademik teşvik kriterlerinden yararlanacak olan katılımcılar için “TAM METİN GÖNDERİMİ ZORUNLUDUR.”
 10. Her bildiri bir hakem onayına gönderilir. Hakem onayından geçen bildiriler “SÖZEL ya da POSTER” olarak sırada ibaresi ile sistemde görünmektedir. SIRADA ibaresi ile görünen bildiriler kabul edilmiş anlamına gelmektedir. Bu nedenle kabul edilen ve sıraya alınan bildirilere yönelik sistem tarafından ilgili sisteme üye katılımcının sisteme kayıtlı mail adresine otomatik mail bilgisi gönderilmektedir. Kayıt yaptırmayan katılımcılar sisteme tam metin yüklemesi yapamazlar. Tam metin yüklemesi ancak kayıt yaptıran ve ön panele aktarılan bildiriler için geçerlidir.
 11. Kongremize yönelik yapılan kayıt işlemlerinde ödeme bilgisi “DEKONTLARDA” mutlaka açıklama kısmında ilgili bildiride ismi bulunan katılımcılardan birisinin ismi ve soy ismi yazılmalıdır. Ayrıca kongreye dair bilgi ilgili kongre ismine yer verilmelidir. ATM üzerinden yapılan ödemelerde T.C. numarası değil katılımcı isminin belirtilmesi gerekmektedir. Oluşan aksaklıktan kongremiz sorumlu tutulamaz. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden katılım sağlayan katılımcılar katılım ücretlerini EFT/HAVALE yolu ile ödemekle yükümlüdür. KREDİ KARTI ile ödemeler sadece yabancı uyruklu katılımcılar için geçerlidir. Yabancı uyruklu olmayanların kredi kartı ile ödemeleri kabul edilmemektedir.
 12. Kurum, işletme ve firma hesaplarından yapılan ödemelerde ödemeyi gerçekleştiren firmaların kaşe bilgileri dekontta yer almalı ya da dekontlar mail ile gönderilirken firma kaşe bilgileri de dekontla birlikte gönderilmelidir.
 13. Davet ve kabul mektupları kongre hesabına bildiri ücreti yatırıldıktan sonra gönderilmektedir. (FİZİKİ OLMAYAN UZAKTAN ERİŞİM ZOOM İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN KONGRELERDE KABUL YAZISI VE MEKTUBU GÖNDERİLMEMEKTEDİR. SİSTEM ÜZERİNDEN GÖNDERİLEN KABUL MAİLİ KABUL YAZISI OLARAK KULLANILABİLİRLütfen ödeme dekontunuzu muhasebe@orporganizasyon.com  adresine gönderiniz. Dekontu ilettikten sonra kabul ve davet belgeniz tarafınıza e-posta ile gönderilecektir.
 14. Sayın katılımcılar bildiriler tam metin olarak yayınlanacaktır. Tam metin göndermeyen katılımcıların ise aynı kitap içerisinde özet metinlerine yer verilecektir. Tam metin gönderimi zorunlu değildir. Kongre bildiri kitabı E-ISBN ile kongre sonrasında kongre web sitesinde PDF olarak yayınlanacaktır. Katılımcılara ait katılım belgeleri katılımcının üyelik sırasında kullandığı mail adresine PDF formatında gönderilecektir. Katılımcı(lar) a ait her bildiri için katılım belgesi ayrı ayrı düzenlenmektedir. Bildiride birden fazla isim olması her isme ayrı ayrı katılım belgesi gönderileceği anlamını taşımamaktadır. Katılım belgeleri her bildiri için düzenlenmektedir.

 

 Hesap Bilgileri / Alıcı Adı: GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş.

HESAP NO

ŞUBE KODU

IBAN NO

PARA CİNSİ

BANKA ADI

 18932599-351 2470 TR660013400001893259900001 TL DENİZBANK İMSAN İKİTELLİ ŞUBESİ
 18932599-353 2470 TR120013400001893259900003 EURO DENİZBANK İMSAN İKİTELLİ ŞUBESİ