KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER

 

KONGRE EŞ BAŞKANLARI

Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU

Prof. Dr. Sevil YÜCEL

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

 

KONGRE YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Bülent EKER

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN

Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Abdullah KELKİT

Prof. Dr. Can KURNAZ

Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ

Doç. Dr. Tory FAIR

Yrd. Doç. Dr. Alper SAĞLIK

Yrd. Doç. Dr. Alfredo GİSHOLT

Yrd. Doç. Dr. Daniel ADLER

Yrd. Doç. Dr. Jake ABERNETHY

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Hayrullah AKYILDIZ

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN

Yrd. Doç. Dr. Pınar KISA OVALI

Yrd. Doç. Dr. Zeynep YAMAN

Dr. Dirk PATTINSON

 

 

KONGRE BİLİMSEL SEKRETERYA

Yrd. Doç. Dr. Okan ORAL

Yrd. Doç. Dr. İlker USTABAŞ

Yrd. Doç. Dr. Eric ARMSTRONG

Yrd. Doç. Dr. Jake ABERNETHY

 

KONGRE SEKRETERYA

Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Öğr. Gör. Dr. Mükerrem ATALAY ORAL

Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ

 

KONGRE SERGİ BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER

Prof. Dr. Adnan DİKİCİLER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Yrd. Doç. Dr. Alper SAĞLIK

Yrd. Doç. Dr. Okan ORAL