KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU

Prof. Dr. Bülent EKER

Prof. Dr. Can KURNAZ

Prof. Dr. Cemal MERAN

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Prof. Dr. Osman ASİ

Prof. Dr. Sevil YÜCEL

Doç. Dr. Alper SAĞLIK

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

Doç. Dr. Bedri Onur KÜÇÜKYILDIRIM

Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Doç. Dr. Tory FAIR

Dr. Öğr. Üyesi. Pınar KISA OVALI

Dr. Öğr. Üyesi. Zeynep YAMAN

Dr. Alfredo GİSHOLT

Dr. Daniel ADLER

Dr. Dirk PATTINSON

Dr. Jake ABERNETHY

Y.Müh.Ali AVCI

 

KONGRE BİLİMSEL SEKRETERYA

Dr. Öğr. Üyesi. Baki BAĞRIAÇIK

Dr. Öğr. Üyesi. Okan ORAL

Dr. Öğr. Üyesi. İlker USTABAŞ

Dr. Eric ARMSTRONG

Dr. Jake ABERNETHY

 

KONGRE SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi. Mükerrem ATALAY ORAL

Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ

 

KONGRE SERGİ BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER

Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU

Prof. Dr. Erdem ÜNVER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Doç. Dr. Tory FAIR