KOMİTE VE KURULLAR

 

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER - Yıldız Teknik Üniversitesi - Makine Mühendisliği

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU - İstanbul Teknik Üniversitesi - Makine Mühendisliği

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK - Ozan Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr. Belgin KÜÇÜKÖMEROĞLU - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Mükleer Fizik

Prof. Dr. Bülent EKER - Namık Kemal Üniversitesi - Ziraat Mühendisliği -  Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Can KURNAZ - Sakarya Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Orman Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr. Magdy Mohamed EL GUENDY - Menafia University - Agricultural Economics

Prof. Dr. Mohamed Mohamed MANSOUR - Ain Shams University - Electrical Power and Machines Department

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN - Namık Kemal Üniversitesi - Makine Mühendisliği - Rektör

Prof. Dr. Osman ASİ - Uşak Üniversitesi - Makine Mühendisliği

Prof. Dr. Sevil YÜCEL - Yıldız Teknik Üniversitesi - Kimya Metalurji Mühendisliği

Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ - İstanbul Teknik Üniversitesi - Çevre Mühendisliği

Doç. Dr. Bedri Onur KÜÇÜKYILDIRIM - Yıldız Teknik Üniversitesi - Makine Mühendisliği

Doç. Dr. Levent ARIDAĞ - Gebze Teknik Üniversitesi - Mimarlık

Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN - Kocaeli Üniversitesi - Makine ve Metal Teknolojileri

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ - Hitit Üniversitesi - Mimarlık ve Tasarım

Doç. Dr. Tory FAIR - Brandeis University - Architecture and Desing

Dr. Öğr. Üyesi. Cem ERTEK - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - İmalat Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi. Gökçin ÇUBUKCU - Atılım Üniversitesi - Mimarlık ve Tasarım

Dr. Öğr. Üyesi. Nader JAVANİ - Yıldız Teknik  Üniversitesi - Makine Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi. Pınar KISA OVALI - Trakya Üniversitesi - Mimarlık ve Tasarım

Dr. Öğr. Üyesi. Zeynep YAMAN - Sakarya Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği

Dr. Alfredo GİSHOLT - Brandeis University - Architecture and Desing

Dr. Cem ALDAG - Bandırma Üniversitesi - Biyosistem Mühendisliği

Dr. Dirk PATTINSON - Anu College - Computer Secience

Dr. Jake ABERNETHY - Michigan University - Electrical Engineering and Computer

Arş. Gör. Ali AVCI - Yıldız Teknik Üniversitesi - Makine Mühendisliği

Arş. Gör. Selçuk SELVİ - Trakya Üniversitesi - Makine Mühendisliği

 

KONGRE BİLİMSEL SEKRETERYA

Dr. Öğr. Üyesi. Baki BAĞRIAÇIK - Çukurova Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi. Okan ORAL - Akdeniz Üniversitesi - Makine Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi. İlker USTABAŞ - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği

Dr. Bahar İKİZOĞLU - Süleyman Demirel Üniversitesi - Çevre Mühendisliği

Dr. Emel KOÇAK - Yıldız Teknik Üniversitesi - Çevre Mühendisliği

 

KONGRE SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL - Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi. Mükerrem ATALAY ORAL - Akdeniz Üniversitesi

Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ - Hitit Üniversitesi

Perihan ABAY - Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Müdürü

 

KONGRE SERGİ BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER - Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU - İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Erdem ÜNVER - Atılım Üniversitesi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ - Hitit Üniversitesi

Doç. Dr. Tory FAIR - Brandeis University