BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kağan TELEK, Hasan Basri ULAŞ
3 EKSENLİ HASSAS KESME CIHAZININ MEKANIK TASARIMI VE ADAPTIF KONTROLÜYLE İDEAL KESIM PARAMETRELERININ BELIRLENMESI
 
Bu çalışmada, hassas metalografik numune alımında kullanılan bir 3 eksenli cihazın mekanik tasarım kriterleri ve cihaz üzerinde kullanılabilecek kesme disklerinin sıklıkla kullanılan numuneler üzerindeki farklı kesme parametreleri ile yapılan kesimlerdeki performansı incelenmiştir. Deney tasarımı yapılırken numune malzemeler cihazın sıklıkla kullanılacağı dental alanda yaygın olarak kullanılacak olan numunelerden seçilmiş olup deney maliyetin azaltılması için Taguchi yaklaşımı kullanılmıştır. Her iki deney grubunda 15 er adet silindirik numune hazırlanmıştır. Kesim parametreleri üç grup altında incelenmiş olup; malzeme çapı , ilerleme hızı ve kesme devri olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 2 tür malzeme seçilmiş olup, bunlar metalografik anlamda kesilmesi zor olan dental numunelerden titanyum ve paslanmaz çeliktir. Her iki malzeme grubunda 8 ve 16 mm çaplarında örnek grupları hazırlanmıştır. İlerleme hızlarında ve kesme devirlerinde yaygın olarak kullanılan 3 farklı parametre tespit edilerek kesme işlemi gerçekleştirilmiştir. Numunelerden belirlenen kesme parametrelerine göre kesit alınmış ve kesme işlemi esnasında oluşan kesme yükü, oluşan kesit kalınlığı ve yüzey pürüzlülüğü ölçülmüştür. Bununla birlikte sistemden akustik olarak ölçüm alınmış olup farklı kesme parametreleri ve kesme kuvvetlerinin oluşturduğu akustikler kayıt altına alınmıştır.Bu yöntemle, belirlenen optimum kesme parametreleriyle akustik arasında bağlantı kurulması amaçlanmıştır. Deney tatbikinde elde edilen sonuçlar doğrultusunda dental alanda sıklıkla kullanılan Titanyum alaşımlı ve Paslanmaz malzemelerin belirlenen kesme yükleri, doğru kesit kalınlığı ve yüzey pürüzlülüğü altında kullanılabilecek cihaz kesme devri ve ilerleme hızı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Metalografik Numune,Hassas Kesme Cihazı, Microtom, Yüzey Pürüzlülüğü 


Keywords: