BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Berna SARAÇOĞLU KAYA
ACİL DURUM YÖNETIM SISTEMLERI ILE KRIZ YÖNETIMI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI
 
2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yayımlanmasının ardından ülkemizde bulunan bütün işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanması zorunlu hale gelmiştir. Bu yükümlülüklerden biri kanun kapsamında hazırlanmış olan ve 2013 yılında resmi gazetede yayınlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te yer alan acil durum planlarının hazırlanmasıdır. Özel ve Kamu dahil bütün işyerlerinde sabotaj, yangın, patlama, gıda zehirlenmesi, doğal afetler gibi birçok acil durumla karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu çalışmada işyerlerinin acil durumlara hazırlıklı olması için acil durum planını hazırlama aşamalarını da içeren Acil Durum Yönetim Sistemi (ADYS) ele alınmıştır. ADYS bütün işletme ve kuruluşların herhangi bir acil durum anında hızlı, doğru ve etkili veya tehlikelerden kaynaklanan zararı yok etme, azaltma veya giderme yöntemine verilen isimdir. ADYS; analiz, planlama, karar alma ve değerlendirme olarak dört ana başlık altında incelenir. İşletmelerde meydana gelebilecek tehlikeler doğrultusunda risklerin analiz edilerek planlanması ADYS kapsamındadır. Kuruluşların henüz planlanma aşamasındayken acil durumlar için gerekli hazırlık çalışmaları yapması, en az acil durum meydana geldikten sonraki yaklaşım kadar önemlidir. Planlama aşamasında düşünülmeyen tehlikelerin tesisin tamamlanmasından sonra bertaraf edilmesi yüksek maliyetler ve büyük zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenlerle tesisin henüz mimari aşamasında tüm ADYS senaryolarının ve yapısal uygunluklarının düşünülüp analiz edilmesi ve planlanması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada; Acil durum yönetim sistemleri ve kriz yönetiminin ne olduğunun açıklanması ve acil durum yönetim sistemleri ile kriz yönetimi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak seçilen örneklem ile acil durum yönetim sistemi ve kriz yönetimi ilişkisi uygulamalı bir şekilde incelenerek proaktif yaklaşımla sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Durum Planı, Acil Durum Yönetim Sistemleri, Kriz Yönetimi 


Keywords: