BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Ali ÖZÇELİK, İsmail KARALI
ASENKRON MOTORUN DEĞİŞİK YÜK DEĞERLERİ İÇİN MODELLENMESİ
 
Günümüzde internet, fiber optik, mobil, uydu haberleşme iletişim ağlarının etkin bir boyutta olması bilgi teknolojilerinin bilgisayar teknolojisi ve programlarıyla kullanımını hızla arttırmaktadır. Dolayısıyla paket yazılımlar vasıtasıyla sanal laboratuvarlar oluşturulabilerek, kullanıcılar için zaman ve yer önem teşkil etmeden bilgisayar ortamında mühendislik ve teknik uygulamalar mümkün olmakta ve analizler yapılabilmektedir. Asenkron motorlar ev cihazlarında ve sanayi alanlarında en yaygın kullanılan elektrik motorlarıdır. Devir sayılarının yük ile çok az değişmesi, daha az bakım gerektirmesi ve daha ucuz olması avantajlarını içermektedir. Devir sayıları kutup sayıları veya frekansları değiştirilerek ayarlanabilir. Kutup sayıları değişimiyle kademeli yüksek veya düşük devir sayısı sağlanabilir. Sargılarına uygulanan alternatif akımın frekansına bağlı olarak döner manyetik alan üretirler. Güç elektroniği tabanlı frekans dönüştürücüler kullanılarak bu motorlarda geniş bir hız aralığı elde edilebilmektedir, motor olarak kullanılmalarının yanı sıra generatör olarak da çalıştırılabilirler. Literatürde asenkron motor eş değer devresinin çizilmesi ve matematiksel ifadelerinin yaygın olması ve kolaylıkla bulunabilmesi benzetiminin yapılabilirliğini artırabilmektedir. Matematiksel modelleme ile gerçek bir fiziksel sistem yorumlanabilmekte ve sistem daha karmaşık problemlerle, koşullarla beraber çözümlenebilmektedir. Yapılan çalışmada fen bilimleri, finans ve mühendislik alanlarında yaygın bir kullanıma sahip MATLAB/Simulink paket programı ile asenkron motorun benzetimi açıklanmakta ve değişik değerde yük giriş parametrelerine göre sistemin tork/hız çıkış grafikleri verilmektedir. Bu sayede asenkron motor sisteminin daha iyi anlaşılması sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Modelleme, Simülasyon, Asenkron Motor 


Keywords: