BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Abdurrahman EKER, Serhat BOYRAZ, Şeyma AKAR
BANKA OTOMATİK ÖDEME TALIMATLARININ DIJITALLEŞTIRILMESI
 
Son zamanlarda teknoloji alanındaki gelişmeler ile birlikte yazılım tabanlı uygulamalar hayatımızın en önemli parçalarından biri haline gelmiştir. Bu uygulamaların hemen hemen her alanda kullanılmaya başlanması, dijitalleşemeyen kurumların zamanla yok olmasına neden olmaktadır. Dijitalleşmenin önemli başlıklarından biri olan elektronik imza, dijital ortamda yer alan bir belgeye eklenerek ilgili belgeyi imzalayanın kimliğini doğrulayan ve temel güvenlik bileşenlerinden kimlik doğrulama/inkar edememe (non-repudiation) konseptini sağlayan veridir. Mevcut sistemlerde, kurumsal organizasyonlar bankalar üzerinden gerçekleştirilecekleri nakit transfer taleplerini, süreci ıslak imzaları ile tamamladıkları Otomatik Talimat Sistemleri (OTS) ile gerçekleştirmektedirler. Bu süreç çok fazla kağıt masrafına neden olduğu gibi, imza yetkisine sahip olan insanların farklı coğrafik konumlarda olmasından dolayı aşırı zaman kaybına da neden olmaktadır. Bu çalışmada, kurumsal firmaların bankalar üzerinden gerçekleştirdikleri otomatik ödeme talimat sistemlerinin elektronik imza ile açık anahtarlama altyapısına uygun gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Firmaların finans birimlerince gerçekleştirilecek bir ödeme talimatı oluştuğunda ilgili talep firma gereksinimlerine uygun olarak iş akışına dönüştürülerek gerekli onay aşamalarından geçirilecek ve son aşamada istenilen sayıda elektronik imza ile imzalanarak ödemenin talep edildiği bankaya imzalı bir veri paketi olarak iletilecektir. Böylece firmaların gerek e-dönüşüm süreçlerine katkı sağlanacak gerekse de ilgili dönüşümün güvenli bir açık anahtarlama altyapısı ile gerçekleştirilmesiyle ödeme talimatlarında ortaya çıkan güvenlik sorunlarının önüne geçilmesi mümkün olacaktır. Geliştirilecek proje başlangıçta prototip olarak soyut bir mimaride tasarlanacak olsa da satış sürecinde belirlenecek bir ERP ürününe entegre edilerek firmaların banka ödeme süreçleri bütünleşik ve güvenlikli bir dijital ortam üzerinden sağlanabilmesi mümkün olacaktır

Anahtar Kelimeler: Elektronik İmza, Otomatik Talimat Sistemi, Kurumsal Kaynak Planlama 


Keywords: