BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa DALYAN, Fehmi Volkan AKYÖN
BETON PARKE TAŞ FABRİKASI RİSK ANALİZİ
 
Yaşadığımız çevre ile bütünleşen, doğa ile uyumlu olan parke taşı ve bordür gibi beton altyapı elemanları günümüzde inşaat sektörünün vazgeçilmez parçalarındandır. Kolay kullanımı, uzun ömürlü ve az masraflı oluşu, beton parke taşlarını en ekonomik malzeme haline getirmiştir. Altyapı çalışmalarında beton parke taşları, zayiat vermeden sökülerek tekrar kullanılabilmektedir. Bu özellikleri dolayısıyla en ekonomik kaplama elemanıdır. Uzun yıllar her türlü doğa şartlarına ve ağır yüke dayanan beton parke taşlarının sağlam ve uzun ömürlü olduğu bilinmektedir. Bu zemin kaplama yapı malzemelerinin üretildiği tesislerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün kazanılması önem arz etmektedir. Bir işin yapılması sırasında çalışanların karşılaşabilecekleri tehlikelerin ortadan kaldırılması veya tehlikelerin en az seviyeye indirilmesi iş sağlığı ve güvenliğinin temel amacıdır. Günümüzde sanayinin fazla olduğu ülkeler, uygun olmayan çalışma koşullarına bağlı olarak artan iş kazalarını en aza indirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliğini iyileştirmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışma kapsamında günümüzde yol yapım çalışmalarının vazgeçilmez unsuru olan beton parke taş, beton bordür, su oluğu gibi malzemelerin yapım fabrikalarında iş güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenmeye ve gerekli risk analizleri yapılarak bu tesislerde çalışanların sağlığını en yüksek seviyede korumak için alınması gereken önlemler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sahası olarak Çanakkale’de faaliyet gösteren Üsat Yapı A.Ş. seçilmiştir. İmalat sektörüne uygunluğu nedeniyle “3T” yöntemiyle risk analizi yapılmış ve analiz sonuçları değerlendirilmiştir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Beton parke taş, Üretim tesisi, Risk analizi, Risk değerlendirme 


Keywords: