BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ömer Faruk ALTUNTAŞ, Gamze BİLGEN
ÇİMENTO VE CAM TOZU İLE İKAME EDİLEN DİP TARAMA ZEMİNİNDE SU-YOĞUNLUK İLİŞKİSİ
 
Dip tarama malzemesi (DM), deniz dibi taramaları sonucunda ortaya çıkan bir malzemelerdir. Dip tarama işlemi, tüm deniz ulaşımının, özellikle ticari anlamda aktif olarak kullanılan limanların sağlıklı bir şekilde çalışması için zorunlu bir işlemdir. Ancak bu işlem sonucu, her yıl tonlarca DM atıl olarak bertaraf edilmektedir. DM nin inşaat sektöründe, özellikle yol ve dolgu çalışmalarında kullanılabilmesi, büyük hacimli bir şekilde geri dönüşümüne katkıda bulunabilir. Ancak, yapılan akademik çalışmalar DM nin yol ve dolgularda kullanımı için iyileştirme uygulanmasına ihtiyaç duyduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada, Zonguldak ili civarındaki bir dip tarama çalışmasından elde edilen DM nin farklı katkılar ile yer değiştirilmesi sureti ile irdelenmesi konusu ele alınmıştır. Deneysel olarak yapılan bu çalışmada, çimento ve cam tozu, DM üzerinde katkı olarak kullanılmış ve bu katkıların DM’ nin su -yoğunluk ilişkilerine etkileri irdelenmiştir. Katkıların etkilerinin incelenmesi amacı ile katkısız DM numunelerinin nin yanı sıra, %5, %10, %20 ve %25 gibi farklı oranlarda cam tozu ve %5 oranında çimento kullanılmış olan numuneler de hazırlanmıştır. Ek olarak, deneysel çalışma sonuçları, literatürde bulunan kaynaklar ile de kıyaslanmıştır. Elde edilen verilere göre çimentonun, dip tarama malzemesinin optimum su muhtevasında ve en büyük kuru birim hacim ağırlık değerlerinde artışa yol açtığı, cam tozunun ise su muhtevasında azalma, en büyük kuru birim hacim ağırlığı değerlerinde artışa sebep olma eğiliminde olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dip tarama malzemesi, Cam Tozu, Çimento 


Keywords: