BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ, Engin AYÇİÇEK, Seda ÖZTÜRK
ENDÜSTRİYEL DEPOLARDA AYDINLATMA VE VERİMLİLİK ARTIRICI ÖNLEMLER: ÖRNEK BİR VAKA ANALİZİ
 
Bu çalışmada endüstriyel depolarda toplam tüketilen elektrik enerjisinin yaklaşık %70’ini oluşturan aydınlatma sistemine ait enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik önerilerin geliştirildiği bir vaka analizi sunulmaktadır. Özellikle sirkülasyonun ve elleçleme operasyonlarının yoğun olduğu endüstriyel depolarda iş güvenliği ve hizmet kalitesinden ödün vermeden, verimli aydınlatma çözümlerinin gerçekleştirilmesi için çeşitli test metotlarının uygulanması ve alınan sonuçlara göre aydınlatma tasarımının yapılması amaçlanmıştır. Tasarım yapılırken iki ana başlık kurgulanmış, birinci kısımda floresan aydınlatma ve LED aydınlatmanın maliyet ve teknik açıdan kıyaslaması, ikinci kısımda ise LED aydınlatma seçimi sonrası yapılan diğer tasarruf önlemleri ve hesaplama faktörleri incelenmiştir. 4 katlı 80000m2’lik endüstriyel deponun bilgisayar ortamında modellenmesi sonucunda endüstriyel depoda gerçekleştirilen aydınlatma sistemi ve tasarruf edilen elektrik enerjisi değerleri aktarılmış; enerji verimliliği, verimli aydınlatma, aydınlatmada enerji tasarrufu, geri dönüş süreleri ve maliyet analizleri bakımından Floresan ve LED aydınlatma karşılaştırılması yapılmıştır. Kızıl ötesi varlık sensörleri ile raf aralarında enerji tasarrufu maksimum düzeyde tutulmaya çalışılmış, personelin elinde sepet veya araç ile koridora girmesi durumunda da algılamanın gerçekleşebilmesi için algılama alanı dar fakat uzun olan sensörler tercih edilmiştir. Ayrıca çalışma; depo raflarının dolu ve boş olma durumuna göre yansıma faktörünün aydınlatma hesabı üzerindeki etkilerini hesap edilen değerler ve gerçek yerleşim değerlerine göre kıyaslamak suretiyle, endüstriyel depolarda dikkat edilecek unsurlar hakkında bilgi vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Yansıma Faktörü, Kompakt Floresan, LED Aydınlatma, 


Keywords: