BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat DOĞDU, Sevil YÜCEL, Hasibe Aygül YEPREM
FARKLI İNORGANİK KOMPOZİSYONLARIN KULLANILMASI İLE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ FİNE FİRE CLAY ÜRÜNLERİNDE BAZI ÖZELLİKLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ
 
Seramik Sağlık Gereçleri, inorganik hammaddelerin (kil, kaolin, kuvars ve feldspat gibi) belirli oranlarda karıştırılması ve ardından alçı veya sentetik reçine kalıplara dökülerek 1200- 1250 ºC'de sinterlenmesi ile elde edilmektedir. Seramik sağlık gereçleri sektöründe üretilen ürünler için iki farklı çamur kullanılmaktadır. Bu çamurlar; vitrifiye çamurları ve fine fire clay (FFC) çamurlarıdır. Seramik sağlık gereçleri ürünlerinde, büyük boyutlu ürünler, fine fire clay (FFC) olarak bilinen yüksek pişmiş kil içeriğine sahip killerle dökülmektedirler. FFC çamurları ile uzun ebatlara ve düşük pişirme deformasyonuna sahip lavabo tipi ürünler üretilmektedir. Bu çalışmada, seramik sağlık gereçlerinin hazırlanmasında kullanılan fine fire clay (FFC) çamurunda bulunan kuvars oranını azaltıp farklı inorganik kompozisyonların kullanılması ile hafif, ince et kalınlığında ürünler elde edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan inorganik hammadde silika bazlı olup sodyum silikat çözeltisi kullanılarak sol-jel tekniği ile üretilmiş ve amorf yapıda 0,25 g / cm3 yoğunluğa sahiptir. Çalışmada FFC çamuruna ağırlıkça %0,5, %3 ve %5 oranlarında inorganik hammadde ilave edilip, 4-5 saat karıştırılıp 2 gün yaşlandırılmıştır. Yaşlandırma sonrasında alçı kalıba döküm gerçekleştirilmiş ve kalıptan çıkan ürün 1250 °C'de sinterlenmiştir. Çalışmalar sırasında çamurun litre ağırlığı en düşük 1650 (g/lt) en yüksek 1836 (g/lt), tiksotropik davranışı ise 48-57° olarak ölçülmüştür. Eklenen inorganik silika bazlı hammaddenin miktarı arttıkça, numunelerin kalınlık alması artmış ve ağırlıkta önemli düşüşler gözlemlenmiştir. Ağırlıkça %5 inorganik hammadde içeren numunede kalınlık alma 6,7(mm/sa) ölçülmüş ürün ağırlığında %17 azalma sağlanmıştır. Silika miktarı arttıkça kalınlık, deformasyon ve su emme seviyeleri de artmıştır.

Anahtar Kelimeler: Seramik Sağlık Gereçleri, Fine Fire Clay (FFC), Hafif Ürün, Silika 


Keywords: