BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ergün EKİCİ, Ali Rıza MOTORCU
FİBER METAL LAMİNATLARIN DELİNMESİNDE GİRİŞ DELAMİNASYONU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Bu çalışma karbon takviyeli alüminyum laminat (CARALL) kompozit malzemenin üretimi ve delinmesi deneylerini kapsamaktadır. İlk olarak karbon elyaf polimer (CFRP) ve metal katmnalardan tabakalı şekilde oluşturulan FML’nin üretimi gerçekleştirilmiştir. CFRP plakaların oluşturulmasında tek yönlü (UD) karbon elyaf prepeg kullanılmış metal katman için 0.5 mm kalınlığında Al 5754 alaşımı tercih edilmiştir. Metal/CFRP plakalar arası arayüzey özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla Al 5754 plakalara mekanik ve elektrokimyasal ön yüzey işlemleri uygulanmıştır. İlk olarak Al 5754 plakaların yüzeyleri ilk olarak 400 mesh zımpara ile aşındırılmış ve saf su ile durulanmıştır. Sonrasında Al 5754 plakalar sülfürik asit anotlama işlemi uygulanmıştır. İkinci bölümde kaplamasız ve nanofire kaplamalı matkaplar ile delme deneyleri gerçekleştirilmiş, delme parametrelerine bağlı olarak delik giriş yüzeyinde oluşan delamainasyon hasarı incelenmiştir. Kuru delme şartlarında gerçekleştirilen deneylerde 6 mm çapında kaplamalı ve kaplamasız karbür matkaplar kullanılmıştır. Delme parametreleri olarak üç farklı (65, 85 ve 110 m/dak) kesme hızı ve üç farklı (0.1, 0.15 ve 0.225 mm/dev) ilerleme miktarı esas alınmıştır. Delme parametreleri ve kaplama durumunun delaminasyon hasarı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinde varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Artan ilerleme miktarı ve kesme hızına paralel şekilde delaminasyon hasarının arttırdığı görülmüştür. Df değerleri için ilerleme miktarına bağlı olarak kaplamasız takımda %12, kaplamalı takımda ise %17’lik artışlar görülmüştür. ANOVA sonuçlarına göre kaplama durumu ve ilerleme miktarı anlamlı parametrelerdir. En etkili prametre %36 katkı oranı ile ilerleme miktarı iken onu %19 ile kesme hızı ve %17 ile kaplama durumu takip etmiştir.

Anahtar Kelimeler: CARALL, Delaminasyon hasarı, ANOVA, Delik delme 


Keywords: