BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serhan HANER
GELENEKSEL SERAMİK MALZEMELERİN ÜRETİMİNDE CEVHER HAZIRLAMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ
 
Seramik endüstrisi, ana olarak geleneksel seramikler ve ileri teknoloji seramikleri veya teknik seramikler adı altında toplanmaktadır. Endüstriyel anlamda geleneksel seramikler tuğla, çimento, beton, sıva, ateş tuğlaları, sağlık gereçleri, porselen, yer ve duvar karoları, cam, filtre gibi birçok sanayi kolunu kapsamaktadır. Bu sanayilerdeki üretim verimliliğinin oranı kalite kontrolü aşamasında ortaya çıkmaktadır. Kalite kontrolü aşamasında, hatalarına ve kalitesine göre sınıflandırılan ürünler ayrı olarak paketlenmektedir. Kalite kontrolü ve sınıflandırma süreci sonucunda belirlenen ıskarta ürünlerin bazıları, üretim aşamasına tekrar geri gönderilmektedir. Ancak bu durum, enerji tüketimine ve zaman kaybına yol açmakta ve dolayısıyla maliyeti arttırmaktadır. Sonuç olarak fabrikaların üretim kapasitesi ve verimliliği azalmaktadır. Seramik malzemelerin standartlara uygun, kararlı ve sürekli üretiminin sağlanması için öncelikle kullanılan hammaddelerin zenginleştirilmiş ve ihtiyaca göre sınıflandırılmış olması gerekmektedir. Örneğin, seramik malzeme üretiminde kullanılan hammaddeler, eğer belirli bir oranın üzerinde demirli mineraller içeriyorsa, seramik ürünün renk kalitesinde olumsuz etkileri olacaktır. Özellikle temel seramik hammaddeleri olan kil, kuvars ve feldispatın zenginleştirme işlemlerinde flotasyon, kuru manyetik ayırma ve yaş manyetik ayırma gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bu durumda hammaddelerin maliyetleri artmakta dolayısıyla seramik üretim maliyeti olumsuz olarak etkilenmektedir. Seramik malzeme üreticilerinin bir kısmı, seramik malzemelerin üretiminde kullanılan bazı hammaddeleri, kendi bünyesindeki madencilik şirketleri ile karşılamaktadırlar. Ancak birçok seramik malzeme üreticisi, hammaddeleri yurtiçindeki ve yurtdışındaki madencilik firmalarından hazır olarak temin etmektedir. Ayrıca yüksek saflıkta olması istenilen bazı hammaddeler çoğu zaman ithalat yolu ile karşılanmaktadır. Bu çalışmada kil, kuvars ve feldispat işletmelerinin üretim yöntemlerinden bahsedilmiştir. Ayrıca bu temel seramik hammaddelerinin seramik fabrikalarındaki cevher hazırlama süreçleri anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cevher hazırlama, Seramik malzemeler, Kil, Kuvars, Feldispat 


Keywords: