BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hafzullah YILDIRIM
GEOTEKNİK YAZILIMLARIN KULLANIMINA DAİR İSTATİSTİKLER
 
Bugüne kadar geoteknik alanında çok sayıda yazılım üretilmiş olup bu yazılımlardan önemli bir kısmı internet üzerinden kullanıcıların kullanımına sunulmuş durumdadır. Geliştirilen yazılımların birçoğu bir sebeple kendini güncel tutamayarak gelişen teknolojiye uyum sağlayamamış ve sektörel ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmiştir. Buna bağlı olarak da bu yazılımlar günümüz şartlarında kullanılamaz veya kullanılması tercih edilmez duruma gelmiştir. Bu çalışma kapsamında, geoteknik yazılım serüvenine en başından veya çok daha sonralardan katılıp da günümüz teknoloji ve yönetmeliklerine ayak uydurabilmiş ve buna bağlı olarak kullanıcı kitlesini gün geçtikçe arttırmış geoteknik yazılımlara odaklanarak, geçen zaman içerisinde geoteknik yazılımların trafik hacimlerindeki değişim incelenmiştir. İlaveten, zaman içerisinde popüler hale gelerek en çok tercih edilen geoteknik yazılımların kullanıcı kitleleri ve ülkelere göre trafik dağılımları ele alınarak bazı çıkarımlar da yapılmıştır. Geoteknik yazılımları kullanan kullanıcılar gerek program kurulumu ve gerekse kullanım dokümantasyonuna ulaşmak için veya benzeri başka sebeplerle, kullanacakları programa ait resmî web sitesini ziyaret ederler veya etmeleri beklenebilir. Bu varsayım, çalışma kapsamında değerlendirilen geoteknik yazılımların kullanımının zaman içerisindeki değişimini incelemek için kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ham veriler ise sanal dünyada faaliyet gösteren ve ilgili yazılımın resmî web sitesinin ziyaret trafiğini zamana bağlı olarak değişen pek çok parametreyi dikkate alarak izleyen açık istihbarat şirketleri üzerinden elde edilmiş ve bu ham veriler analiz edilerek çalışma kapsamında kullanılabilir işlenmiş verilere dönüştürülmüştür. Öncelikli olarak günümüz geoteknik mühendislik faaliyetlerinde en çok tercih edilen seçilmiş bazı yazılımlarına ait veriler bir araya getirilerek bir veri havuzu oluşturulmuştur. Daha sonra ise veri havuzundaki ham verilerin analizi yapılan seçilmiş bu yazılımların kullanıcıların yaş ortalamalarına, kullanıcı cinsiyetine ve diğer bazı parametrelere göre değişen web kullanım oranı gibi bilgiler elde edilerek sunulmuş ve ulaşılan sonuçlar tartışılmıştır. Çalışma sonunda ise elde edilen tüm sonuçlar yorumlanarak geoteknik yazılımların zamana bağlı kullanımı irdelenerek sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Geoteknik, Yazılım, İstatistik, Geoteknik Yazılımlar 


Keywords: