BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şükran DEMİRKOL, Esra BOSTANCIOĞLU
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI
 
Hemen her sektörle iletişimde ve etkileşimde bulunan ve dinamik bir sektör olan inşaat sektörü; ekonomiye kaynak sağlama, istihdam yaratma, diğer sektörleri harekete geçirme, doğal ve toplumsal çevreyi etkileme, katma değer kazandırma, rekabet oluşturma gibi önemli işlevleri nedeniyle Türkiye’nin lokomotif sektörlerindendir. Çalışan sayısının fazla olması, zorlu çalışma koşullarına sahip olması, hareketli bir yapısının olması sebebiyle inşaat sektöründe zamanla meydana gelen iş kazaları, yaralanmalar, edinilen hastalıklar ciddi rakamlara ulaşmış ve insan hayatını, sektör ile ülke ekonomisini hem maddi hem de manevi zarara uğratmıştır. İş kazalarının oluşmasında üretim teknolojisi, üretim araçları, çevre koşullarının yanında sosyolojik, psikolojik, fizyolojik birçok etken rol oynamaktadır. Bu etkenlerin en aza indirgenebilmesi ve gerekli kontrollerin sağlanabilmesi iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile mümkün olmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre, Türkiye’de inşaat sektöründe son beş yılda 269,989 kişi iş kazası geçirmiş ve 2,553 kişi ise geçirdiği iş kazası sebebiyle hayatını kaybetmiştir. İlgili rakamlar düşünüldüğünde, Türk inşaat sektöründe de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak önlemler araştırılması gereken önemli bir konudur. Çalışma kapsamında, mevcut literatürün içerik analizi yöntemi ile taranarak; inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışılan konuların ağırlıkları, farklı ülkelerin çözüm önerileri ile uygulamalarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda Türkiye’de araştırılacak konu başlıkları ile iş kazalarının önlenmesine yardımcı olacak uygulamalara yönelik öneriler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat Sektörü, İçerik Analizi 


Keywords: