BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Osman UZUN
ISI ENERJİSININ ELDE EDILDIĞI PIŞIRICI SISTEMLERIN MEKANIK AÇIDAN OPTIMIZASYONU VE GELIŞTIRILMESI
 
Bu çalışmada, ankastre ocağın düşme durumuna bağlı oluşacak mekanik hasarın durumunun sonlu elemanlar yöntemi ile bilgisayar ortamında modellenerek simule edilmesi, hesaplanması ve ayrıca paketleme elemanlarının üzerinde yapılacak tasarım alternatifleri ile ilgili mekanik hasarın minimilize edilmesi üzerine çalışılmıştır. Mekanik, malzeme, elektrik ve elektronik mühendisliğinin kordineli olarak çalışması sonucu üretilen ankastre ocakların düşme ve yol testlerinin yapılması, ocağın üretiminden son kullanıcıya kadar üzerinde yaşanabilecek hasarlar hakkında bilgi edinilmesi açısından çok önemlidir. Drop test verileri ile tasarımın doğruluğu, kullanılacak malzemenin seçiminin yapılmasında ve paketlemenin doğru yapıldığının belirlenmesine olanak sağlar. Drop test öncesinde bu testin bilgisayar ortamında simüle edilmesi ise drop test yapılmadan önce ocağın tasarımı, tasarımında kullanılan malzeme ve paketleme parçalarının kalıp çıktılarından önce yol göstermesi, kalıp tadilatlarının önlenmesi ve testin defalarca yapılarak çıkacak fazla hurda ürünlerin önüne geçerek kaynakların doğru kullanılması adına son derece önemlidir. Drop test sırasında oluşabilecek mekanik hasarların ve deformasyonların incelenmesi için ankastre ocağın karmaşık yapısı basitleştirlierek modellenmiş ve analiz çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmada TEKA Group firmasında üretilen Radial Hi-Light ısıtıcılı ankastre ocağın (VTC ocak) sonlu elemanlar analizi ile TEKA firmasında Ar-Ge ve kalite Labratularında final ürünün düşme testi incelenmiş ve sonuçların birbirini desteklediği görülmüştür. Test edilen ürün hem firma, hemde piyasada örnekleri düşünüldüğünde 65cm ocak boyutu ile yeni bir üründür. Bu yenilikçi üründe yaılan çalışmalarda çözümü bulunan tasarım problemlerinde ocağın estetiğini değiştirecek bir değişklik müşteri tarafından red edilmiştir. Bu yüzden yaşanan kırılma probleminde ocak köşe radiusları değiştirilememiştir. Ocak tasarımı sabit tutularak, ambalaj tasarımı değiştirilmiştir. Tasarımlar üzerinde yapılan revizyonlar ile düşme testleri tekrarlanmış ve optimum tasarım elde edilmiştir. Ayrıca parçalar üzerinde malzeme yoğunlukları ve tasarımı değiştirilerek parçanın darbe dayanımı hakkında bilgi edinilmiştir. Zamana bağlı düşme analizinde explisit(Açık) sonlu elemanlar çözüm yöntemi kullanılmıştır. Parçanın modellenmesi için Solidworks 2019 sürümü, sonlu elemanlar çözücü olarak da ANSYS/LSDYNA yazılımı kullanılmıştır. Sonuçlarda strafor et kalınlığı artırılmış ve köşelerden gelecek darbelerin minmilize etmek için tasarlanan Tas_Altr_4 tasarımının daha emniyetli olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Ankastre VTC ocak, drop test, sonlu elemanlar analiz metodu, ANSYS Eorkbench, LSDYNA, dinamik analiz

Anahtar Kelimeler: Ankastre VTC Ocak, Drop Test, Sonlu Elemanlar Analiz Metodu, ANSYS Eorkbench, LSDYNA, Dinamik Analiz 


Keywords: