BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali Bekir KILIÇKAYA, İbrahim DEMİREL
KALP RİTMİNE GÖRE UYKUYA GEÇİŞ AŞAMASINDA PARLAKLIK VE SES SEVİYELERİNİN AZALTILMASI
 
Günümüzde çoğu kişi ancak ses ve görüntü oluşturan bir elektronik cihazı kullanmak sureti ile uyuyabildiğini ve bunun artık kendileri için bir alışkanlık haline geldiğini belirtmektedir. Elektronik cihazların açık olduğu bir ortamda uyunduğunda cihazdan gelen ışık ve ses, kullanıcıları uyku süreci boyunca rahatsız edebilmekte ve kullanıcıların uykuya geçiş süresini uzatmakta ve uyku kalitelerinin düşmesine sebep olabilmektedir. Kullanıcıların uykuya geçme durumunda kalp ritimlerinin düştüğü tıbbi bir gerçektir. Bu tıbbi bilgiden yola çıkılarak, kullanıcı kalp ritminin belirli bir eşik altına düşmesi ile elektronik cihazların kapatılması üzerine daha önce birtakım çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmamızda farklı olarak cihazın kapatılması yerine kullanıcıların uykuya geçme durumuna paralel olarak ışık ve ses seviyelerinin bir algoritma yardımı ile kademeli olarak azaltılması yöntemi ile uykuya geçiş sürecinin kolaylaştırılıp hızlandırılması amaçlanmıştır. Akıllı saat, bileklik vb. cihazlar ile kullanıcıların kalp ritim verileri anlık olarak ölçülebilmekte olup bu verilerden yola çıkılarak oluşturduğumuz eşitlik yardımıyla kullanıcıların uykuya geçme aşamasına göre cihazın ışık ve ses seviyelerinin azaltılması sağlanmıştır. Oluşturulan sistem bir TV üzerinde test edilmiş ve uykuya geçişte ışık ve ses seviyelerinin efektif olarak azaldığı görülmüştür. Yapılan testte kullanıcının sistemi kullanmaya başladığı anda cihazdan oluşan en yüksek ses ve parlaklık 60dBA ve 125 kandela/metre² civarlarında iken, kişinin uykuya geçtiği durumda sistem, cihazdan oluşan en yüksek ses ve parlaklığı 30dBA ve 25 kandela/metre² civarına kadar düşürebilmiştir. Sistemin iyileştirilmesine yönelik yapılabilecek sonraki çalışmalara da değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uykuya Geçişte Kalp Ritmi Düşüşü, Televizyon, Parlaklık 


Keywords: