BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ömer SÖZEN
KIRŞEHİR İLINDEN TOPLANAN YEREL MERCIMEK POPÜLASYONLARININ BIYOÇEŞITLILIĞININ ORTAYA KONULMASI
 
Yerel mercimek popülasyonlarının biyoçeşitliliğini ortaya koyabilmek amacıyla Kırşehir iline bağlı merkez ilçesi dâhil olmak üzere 7 ilçesine bağlı belde ve köylerinden toplanan 31 adet yerel mercimek materyalinin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Bağbaşı lokasyonunda bulunan Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezinin deneme arazisinde ekimleri gerçekleştirilmiştir. Vejetasyon süresince yerel mercimek materyallerinin morfolojik tanımlamaları Uluslararası Bitki Tanımlama Merkezinin (International Plant Genetic Research Institute/IPGRI) belirlediği kriterlere göre alınmış olup yerel mercimek materyallerinin morfolojik karakterizasyonları sonucunda yaprak tüylülüğü bakımından geniş bir varyasyon gösterdikleri saptanmıştır. Yürütülen çalışmada yerel mercimek materyallerinin 15 adedinin yaprak tüylülüğünü göstermediği, 12 adedinin hafif yaprak tüylülük gösterdiği ve geriye kalan 4’ünün ise yoğun şekilde yaprak tüylülüğü gösterdiği ortaya konulmuştur. Yine 31 adet yerel mercimek materyali yaprakçık boyutu bakımından değerlendirildiğinde mercimek materyallerinin 4 adedinin küçük, 15 adedinin orta ve geriye kalan 12 adedinin ise büyük yaprakçık boyutuna sahip olduğu tespit edilmiştir. 31 adet yerel mercimek materyalinin tarla şartlarında bazı fenolojik ve agronomik özelliklerinin de belirlendiği çalışmada yerel mercimek materyallerinin %50 çiçeklenme gün sayıları bakımından 67-76 gün, %50 bakla bağlama gün sayıları bakımından 78-89 gün, bitki boyu bakımından 25.2-35.2 cm, ilk bakla yüksekliği bakımından 15-32 cm, bitkide bakla sayısı bakımından 5.6-27.4 adet, bitkide tane verimi bakımından 0.21-1.27 g ve biyolojik verim bakımından ise 6.2-13.5 g arasında değişim gösterdikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mercimek, Popülasyon, Karakterizasyon, Biyoçeşitlilik, Verim 


Keywords: