BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hülya YAVUZ ÖDEN
MAĞAZA İÇ MEKAN TASARIMINDA ÇİZGİSELLİK ETKİLERİ
 
Tek başına olduğunda hacim göstermeden, bulunduğu alanda belli yollar izlemekte olan görsel tasarım elemanı çizgi olarak tanımlanmakta ve tasarımın ilk adımlarını oluşturmaktadır. Tasarımın temelinde yer alan çizgi sözlerle ifade etmekte zorlandığımız zamanlarda düşüncelerimizi karşı tarafa iletmekte de kulandığımız etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Çizgi, eskiz yaparken, tasarıma başlarken kullanılan tasarımcının kendi çizgi karakterini de yansıtabildiği bir yöntemdir. Çizgisel elemanların tasarımda yatay, düşey, ince veya kalın,eğrisel çizgi olarak çeşitleri bulunmaktadır.İç mekanda çizgisel formlar, tasarımlarda dengeli olarak kullanıldığında mekana boyut katmaktadır.İç mekanda çizgisel formlar tekstil ürünlerinde, mobilya formlarında, döşeme duvar gibi yüzeylerde kullanılabilmektedir. Mekandaki odak noktasını oluşturabilen bu formlar, sakinlik hissi veya dinamik etkileriyle kullanılabilmektedir.Grafiksel bir algı olarak da mekanın yüzeylerinde farklı kalınlıklarda çizgisel tasarımlar uygulanmaktadır. Ticari mekanlarda müşterinin dikkatini vitrinden sonra iç mekana çekmeyi amaçlayan konseptler oluşturulmaktadır. Çizgisel formların devamlılığıyla mağaza iç mekanında bütünlük etkisi oluşturulmaktadır. Mağaza konseptinde çizgisellik dengeli şekilde kullanıldığında bu formlar ile süreklilik ve dinamizm de mekanda hissedilmektedir.Mağaza iç mekanında kullanılan çizgisel tasarım elemanları da mekana dinamik, kesinlik heyecan hissini uyandırabilmektedir.Çizgisel etki sergileme elemanlarında, mekanın yüzeylerinde görsel amaçla,vitrin tasarımında veya aydınlatma elemanı gibi tasarım elemanlarında kullanılabilmektedir.Çalışmanın amacı mağaza iç mekan tasarımında çizgiselliğin kullanıldığı mekanları inceleyerek tasarımda bütünlük etkisinin oluşmasını incelemektir.Yöntem olarak çizgisel tasarım ile ilgili literatür araştırması yapılarak çizgiselliğin mağaza iç mekanında vitrin, sergileme elemanı ve diğer iç mekan donatı elemanlarında kullanılması örneklerle incelenmiştir. Sonuç olarak mağaza iç mekanında çizgisel formların kullanılması tasarımda dengeli olarak kullanıldığında devamlılık ilkesini oluşturmaktadır. Çizgisellik ile denge ve ritm tasarımda görülmekte ve mekana bütünlük hissi sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tasarım, İç mekan, Çizgi, Mağaza Tasarım 


Keywords: