BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Okan GÜRSOY, Özge Müge KANGAL
MİKRO HÜCRESEL KÖPÜRME TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK OTOMOBİL PARÇA AĞIRLIĞININ AZALTILMASI
 
Bilindiği üzere küresel ısınmanın en önemli sebeplerinden biri olan karbon emisyonu, insan hayatını birçok alanda etkilemektedir. Bu etkileri azaltmak amacıyla küresel anlamda karbon emisyon oranlarını düşürmek üzere çalışmalar ve taahhütler yapılmaktadır. 2016 yılında 175 ülkenin katılımı ile imzalanan Paris İklim Antlaşması ile küresel ortalama sıcaklık artışının 2°C derecenin altında kalması amaçlanmıştır. Bunu sağlamak amacıyla sera gazı üretimini düşürmek hedeflenmiştir. Ayrıca AB ülkeleri tarafından 2019 yılında imzalanan Avrupa Yeşil Mutabakatında 2030 yılı için sera gazı emisyon oranını %55 azaltma hedefi alınmıştır. Bu kapsamda karbon emisyonlarını düşürmek için yapılan en önemli çalışmalardan biri de araç ağırlıklarının azaltılması yönündedir. Yapılan çalışmada bu amaca hizmet edecek şekilde mikro hücresel köpürme teknolojisi kullanılarak motor alt muhafaza parçasında ağırlık azaltma çalışması amaçlanmıştır. Buna bağlı olarak araç verimi arttırma ve karbondioksit salınımında düşüş olması hedeflenmiştir. Mikro hücresel köpürme teknolojisi (MuCell) ile üretilen parçaların mekanik dayanım özellikleri incelenmiş, mevcut teknoloji ile üretilen parçanınkiyle kıyaslanmıştır. Ağırlık azaltma hedefine istinaden, mikro hücresel köpürme teknolojisinin esnekliği sayesinde et kalınlığının 3 mm’den 1.8 mm’ye düşürülmesi denenmiş ve gerekli mekanik dayanımları sağlamak amacıyla tasarım optimize edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda kullanılan yeni teknoloji ve tasarım sayesinde motor alt muhafaza parçasında %37 ağırlık azaltma sağlanmıştır.Bu bildiri TÜBİTAK tarafından desteklenen 1140138 no’lu TEYDEB destek projesi kapsamında yapılan çalışmalar sayesinde oluşturulmuştur. Proje, Farplas A.Ş. şirketi ve TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası Ar-Ge merkezi ortaklığında yürütülmüştür. Proje mevcut durumda üretilen binek bir modelin mevcut tasarımı referans alınarak çalışılmış ve çıktılar bu referansa göre tanımlanmıştır. Geleneksel plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilen motor alt muhafaza parçası, MuCell hücresel köpürme teknolojisi ile üretilerek mevcut mekanik özellikleri korunarak yeniden tasarlanmış ve üretilmiştir. Aşağıdaki başlıklar çalışmanın gelişim konuları olarak belirlenmiştir. - MuCell teknolojisi kullanılması - Parça tasarımının teknolojiye uygun yapılması - Araç ağırlığının azaltılması

Anahtar Kelimeler: Ağırlık azaltma, mikrohücresel köpüklenme, plastik enjeksiyon 


Keywords: