BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aslı ATAR, Burak Berker KESKİN, Aslı KASAPOĞLU
NEFES ALABİLEN, BOYASIZ, DOĞAL RENGİNDE, ÇEVRECİ KUMAŞ
 
Gündelik hayatımızın temel ihtiyaçlarından biri olan tekstil ürünlerinin üretimi, insanoğlunun yerleşik hayata geçtiği ve koyun yetiştiriciliğine başladığı dönemlere dayanmaktadır. İnsanlar, dokumaları renklendirirken doğadaki bitki, hayvan ve minerallerden yararlanmışlardır. Doğal elyaflı ve doğal boyalı tekstil üretimi, 19. yüzyılın ortalarında sentetik elyafın ve sentetik boyaların üretilmeye başlanmasına kadar devam etmiştir. Günümüzde gelişen sanayi ile sentetik tekstil malzemeleri ve boyaları hızlı ve düşük maliyetli üretilmektedir. Doğal elyaf ve doğal boya kullanılmış tekstillerdeki renk uyumu daha dikkat çekicidir. Birçok renkte ortak doğal boyarmaddeler kullanıldığı için renkler arasında uyum vardır ve gözü yormaz. Endüstri ve tekstil üretiminde kullanılan malzeme ve atıklarının insan sağlığına ve çevreye zararlı olduğunu görmekteyiz. Uzmanlar özellikle dış giyimde doğal elyaflı giysileri önermektedir. Tüm dünyada, tekstil, gıda, sağlık vb. birçok sektörde, canlılara ve çevreye daha az zarar veren maddeler tercih edilmektedir. Hammaddeden, mamul madde haline gelinceye kadar geçirdiği süreçte “doğal, ekolojik, organik” gibi kavramlara yer veren ürünler ön plana çıkmaktadır. Bu araştırmada organik elyaf üzerine ekolojik olarak boyasız boyama yöntemi ile elde edilen renklerin, haslık deneyleri yapılarak, tekstil sektöründe kullanılabilirliği görülmüştür. Bu çalışmada, herhangi bir boyarmadde kullanmadan örülmüş kumaştaki elyafın doğal kendi rengine dönmesi için optimizasyon çalışmaları yapılmış ve karakterize edilmiştir. Normal boyama ile bu proses karşılaştırıldığında %92 kimyasal, %65 su ve %69 enerji kullanımının azaldığı ve sürtünme test değerlerinin daha iyi, nefes alabilen dayanıklı bir kumaş elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nefes Alabilen, Boyasız, Çevre Dostu, Kumaş 


Keywords: