BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Evrim METİN, Burak TAŞÇIOĞLU, Kübra SAHİL, Binali KAHRAMAN, Ünal EROL ,Koçak ÇETİN
PROJE KARMAŞIKLIĞININ ÖLÇÜMLENMESİ VE KALİTE VE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASININ İNCELENMESİ
 
Proje yönetimi; entegrasyon, kapsam, zaman, maliyet, kalite, insan kaynağı, iletişim, tedarik ve risk yönetimi konularına odaklanmaktadır. Proje karmaşıklığı bu başlıkların hiçbiri altında değerlendirilemeyen; ancak projelerin başarılı bir şekilde yönetilmesi ve sonuçlanmasında önemli bir etkiye sahip olan farklı bir konudur. Dolayısıyla proje karmaşıklığının, farklı birçok açıdan değerlendirilmesi gereken bir proje yönetim boyutu olarak düşünülmesi ve proje yönetim sürecinde mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Proje karmaşıklığının yönetilebilir hale gelmesi için projeleri yönetirken karmaşıklık yaratacak her bir faktörün ve etkilerinin net olarak tanımlanması ve ölçümlenmesi gerekmektedir. Tanımlanan faktörlerin etkin ve kolay bir şekilde ölçümlenebilmesi, ancak faktörlerin sistematik olarak bir araya getirilmesiyle mümkün olmaktadır. Ayrıca bütünsel açıdan bakıldığında, bu yaklaşım, ilk bakışta tespit edilemeyen faktörlerin de ortaya çıkarılmasını mümkün hale getirmektedir. Bu sebeple proje karmaşıklığının ölçümlenmesine yönelik oluşturulmuş çerçeveler ve bu çerçevelerde yer alan boyutlar, proje karmaşıklığının tanımlanması ve ölçümlenmesi için kritik öneme sahiptir. Bu çalışma, projelerde karmaşıklığın ölçümlenmesine yönelik yeni bir model geliştirmek ve proje yönetim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Proje yönetimi gelişmenin bir aracı ve temeli olarak kurumlara dünya çapında rekabet alanında sayısızca meziyet sağlamaktadır. Günümüzde tüm sanayi alanları bir nevi bu teknolojinin gelişmelerine maruz kalmaktadır. Proje yönetiminin değerini değerlendirme mühendisliği kullanılan bazı malzemelerin yerine optimize edilmiş malzemelerin kullanımı, çalışma yöntemlerinde değişiklik veya çalışma yönteminde düzeltmeler yaparak, çalışma ortamında iyi insan ilişkileri kurarak, tüm bilgilerin toplanması ve işlenmesi gibi yöntemlerle üretim verimliliğini artıran çözümlere yönelik işleviyle yürütülmektedir. Bu yönden, bu makalede amaç, proje karmaşıklığının, kalite ve verimlilik arttırılması konularının incelenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Proje yönetiminin değerini, Proje Yönetimi, Proje Karmaşıklığı, Kalite, Verimlilik. 


Keywords: